E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Jak se vyznat v hasicích přístrojích a podle čeho se dělí?

21. únor 2022

Hasicí přístroj (lidově řečeno hasičák nebo minimax) je potřebným pomocníkem do domácností, skladů i firem, který slouží ke zdolávání plamenů v počáteční fázi požáru. Ve stručném přehledu vám přiblížíme rozdělení požárů do tříd podle hořících látek a přístroje vhodné k jejich hašení.

Foto: Zdroj: Pixabay.com

Rozdělení požárů do tříd podle normy ČSN EN 2 (česká verze evropské normy):

Třída A – požáry pevných nebo organických materiálů (dřevo, plast, papír, textil a uhlí).
Třída B – požáry hořlavých kapalin (benzín, ropný olej, nafta a barvy).
Třída C – požáry hořlavých plynů (propan, butan a metan).
Třída D – požáry hořlavých kovů (hořčík, lithium, sodík, draslík, titan a hliník).
Třída E – požáry elektrických zdrojů (tato třída byla zrušena, jelikož elektrický proud není sám o sobě hořlavá látka).
Třída F – požáry tuků na vaření (rostlinný olej, máslo a sádlo).

7 základních druhů hasicích přístrojů:

1. Vodní

Vodní hasicí přístroj je označený štítkem „vodní“ nebo „water“. Jak už název napovídá, hasební látkou je voda s příměsí uhličitanu draselného, který chrání přístroj proti zamrznutí.

Vhodný pro třídu požáru: A.
Nevhodný pro: B, C, D, F a pro hašení spotřebičů pod proudem.

2. Práškový

Práškový hasicí přístroj je označený štítkem „práškový“ nebo „powder“. Hasební látkou je prášek hnaný plynem, který ochlazuje plameny.

Vhodný pro třídu požáru: A, B, C a pro hašení elektroniky pod proudem do 110 kV.
Nevhodný pro: D a pro hašení elektroniky pod proudem nad 110 kV.

3. Pěnový

Pěnový hasicí přístroj je označený štítkem „pěnový“ nebo „foam“. Obsahuje složku na vodní bázi a pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu pohlcující plameny.

Vhodný pro třídu požáru: A, B a pro hašení minerálních olejů a tuků.
Nevhodný pro: C, D, F.

4. Sněhový

Sněhový hasicí přístroj je označený štítkem „CO2“. Tento přístroj hasí oxidem uhličitým, který dusí oheň vytlačováním kyslíku z plamenů.

Vhodný pro třídu požáru: B a pro hašení elektroniky pod proudem.
Nevhodný pro: A, C, D a F.

5. Plynový

Plynový hasicí přístroj je označený štítkem „halonový“ nebo „FE-36“. Obsahuje dusík, který se bezprostředně po hašení odpařuje.

Vhodný pro třídu požáru: A, B, C a pro hašení elektroniky pod proudem do 110 kV.
Nevhodný pro: D a F.

6. Chemický

Chemický hasicí přístroj je označený štítkem „wet chemical“. Obsahuje draslík, který uhasí oheň o extrémně vysoké teplotě a na olejnatých materiálech vytváří ochranný film.

Vhodný pro třídu požáru: F.
Nevhodný pro: A, B, C, D a pro hašení elektroniky pod proudem.

7. Speciální přístroj na hašení tuků

Speciální pěnový hasicí přístroj je označený štítkem „pěnový“ nebo „foam“ s upřesněním pro třídu F. Hasební pěna odřízne plamenům zdroj kyslíku a udusí je.

Vhodný pro třídu požáru: A, B a F.
Nevhodný pro: C a D.

Popup se zavře za 8s