E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Dobrý byznys, nebo možnost zlepšit každodenní život půlky světa? Femtech je obojí

09. listopad 2021

Říká se, že technologie mají především sloužit lidem, ne naopak. Je až s podivem, že za víc než dvě dekády od informačního boomu se nikdo nepozastavil a nezeptal: „Pokud to, co tady vyvíjíme, má sloužit lidem, proč je vše od ergonomie aut po displej mobilního telefonu vytvořeno na míru jednomu typu muže?“ Femtech, byznysový směr na pomezí medicíny a technologií, vyrostl z této otázky. Co se mu povedlo za pět let existence?

Vraťme se na chvíli do roku 2016, kdy vznikly zárodky technologického směru, kterému zakladatelka Clue Ida Tin vtiskla název femtech (female technology). Zhruba do toho období spadá houfné trackování dat o životním stylu. Na pravidelné bázi jsme začali sledovat informace, jako počet kroků, počet hodin spánku či fázi cyklu (pro menstruující). Ve velkém jsme začali nosit wearables a stahovat aplikace měřící kvalitu spánku, hloubkové práce či plodnostní okénko. 

Mnoho z těchto produktů zaplnilo díru na trhu. Koneckonců fakt, že menstruující osoby mohou outsourcovat mentální zátěž strávenou pamatováním si data příští menstruace, a věnovat uvolněnou kapacitu čemukoli od rozvoje dovedností po budování kariéry, je malou výhrou samo o sobě. 

Inovace ale zároveň ukázaly, že současný trh zatím velmi pokulhává za tím, aby splnil potřeby ženské populace v daleko širší míře. Příkladem může být virální tweet Lisy Gualtieri, zakladatelky startupu Recycle Health:  

Muž: Nechápu, proč vyvíjet chytré hodinky, když veškerou sportovní aktivitu mi trackuje smarthpone? 

Žena: Většina ženského oblečení nemá kapsy. 

Když je prototypem člověka muž 

Martie Haselton, profesorka psychologie na univerzitě UCLA, říká ve své knize Hormonal: The Hidden Inteligence of Hormones: „Navzdory veškerému vědeckému pokroku lidstva se výzkum na desítky let zasekl na představě, že muži jsou tzv. defaultním pohlavím.“ 

Společně s přesvědčením, že pokud výsledky bádání platí pro muže, budou platit i pro ženy, byly ženy typicky vyloučeny z výzkumů, protože jejich cykličnost přinášela příliš velkou odchylku a komplikovala celou metodologii zkoumání. Muži oproti tomu poskytovali čistá, bezodchylková data, která se dala jednodušeji interpretovat. Tak se stalo, že vznikl tzv. referenční člověk: Euroameričan ve věku 25–30 let a o váze 70 kilogramů, který má reprezentovat celou společnost. Což – logicky – není v jeho silách. 

V IT berou všechny (?)

"Titulní větu jsem v posledních letech slyšel opakovaně, často v situaci, kdy měla poskytnout všespásnou odpověď na něčí problém," píše Petr Špiřík. "Nemůžeš najít práci? Jdi do IT! Máš málo peněz? Jdi do IT! Tato dobrá rada má několik drobných problémů. Prvním z nich je, že není pravdivá – a to hned na mnoha úrovních. Tím druhým, který dokáže definitivně zmást situaci, je pak fakt, že za určitých podmínek pravdivou být může."

V IT berou všechny! Na tom nic není! (a další mýty o IT)

Femtech je souhrnné označení pro technologické firmy operující s logikou, že když jsou konečným uživatelem produktů ženy, produkt by bez nich neměl být vyvíjen. Tj. tak, aby skutečně reflektoval její potřeby, i ty neviditelné. V dnes už kultovním článku pro The Guardian přednesla novinářka a autorka knihy Neviditelné ženy Caroline Criado Perez tezi, že žijeme ve světě navrženém pro optimální fungování mužů. Disproporce patriarchálního nastavení tak nepřinášejí jen těžkosti v budování kariéry, ale přinášejí spoustu na první pohled nepatrných bariér a potíží. 

Článek operuje s dvěma dnes proslulými příklady. Prvním jsou americké policejní uniformy. Rozdíly v proporcích hrudníku a boků způsobily, že neprůstřelné vesty stavěné na muže znemožňují ženám při zásahu adekvátně fungovat. Byl i případ, kdy si policistka vestu sundala a následně zemřela na následky utržených ran. Jiná veřejně přiznala, že aby jí vesta seděla, musela podstoupit plastickou redukci prsou. Dalších 700 žen v uniformách vystoupilo, že mají podobný problém. 

Dalším problémem jsou figuríny používané při testování havárií. Švédská výzkumnice bezpečnosti v dopravě Astrid Linder v roce 2018 upozornila, že evropské regulace nezavazují dopravce testovat havárie na ženských figurínách, s výjimkou tzv. 5percentilové figuríny, která je pouze zmenšeninou mužské, a navíc je typicky testována jen na sedadle spolujezdce. Testování figurín reprezentujících těhotné ženy dosud není nařízeno vůbec. „Muži mají sice častěji než ženy autonehodu, takže v absolutních číslech je jich vážně zraněno více. Pokud je ale obětí autonehody žena, má o 47 % vyšší pravděpodobnost vážného zranění, a o 71 % vyšší v případě středně těžkých zranění, a o 17 % vyšší šanci, že zemře,” říká výzkumnice v článku pro The Guardian

Jedná se však i o každodenní nepříjemnosti – třeba přeplněné dámské toalety. Ty jsou typicky navrženy tak, že prostor vymezený pro stavbu toalet je rozpůlen. Půlka pro každé pohlaví zní fér, že? Criado Perez popisuje, jak tento krok nevědomky znevýhodňuje ženy, jelikož pisoáry zaberou méně místa než kabinky. Toalety tak může v daném čase užívat vždy více mužů než žen. Aby byla fronta před toaletami posvěcena, potřebují ženy pro návštěvu 2,3x více času. Navíc jsou častěji doprovázeny dětmi, staršími osobami a u čtvrtiny z nich v plodném věku je pravděpodobné, že zrovna menstruují. 

Cílem je přenastavit technologie tak, aby znaly ženy

Uvedené příklady ukazují potenciál femtechu. Dnes se jedná o rostoucí odvětví, které bylo v roce 2019 odhadnuto na 820 milionů dolarů. Jeho růst je poháněn premisou, že 90 % nákupní a rozhodující síly v oblasti zdraví a péče jsou ženy. Podle zprávy společnosti Frost & Sullivan by měl femtechový trh do roku 2025 vyšplhat na 50 miliard dolarů. 

Jejich další report naznačuje, že se jedná o oblast s vysokým zájmem investorů –⁠ jen během poloviny 2019 šlo femtechovým startupům 1,7 miliardy dolarů. Pandemie rozmach oboru urychlila, podle zakladatelky FemTech Lab Kariny Vazirové jsme v oblasti digitálního zdraví svědky skoku o deset let. Probíhající vlny ženského empowermentu mají za následek, že ženy si výrazněji uvědomují nedostatečnost technologických řešení postavených jim na míru. 

V příštích několika letech lze dle Farrer & Co očekávat růst femtechových řešení pro ženy po menopauze, těch bude v roce 2023 v populaci už něco přes miliardu. Hlavně lze však budoucnost femtechu najít v prostoupení prožensky orientovaného pohledu do všech současných technologických odvětví. Automobilový průmysl, zvukové vyhledávání a AI by měly být prvními z nich. Femtech v širší míře není jen o produktech, ale také o diverzitě v IT. Jak říká konzultantka diverzity Charlotte Webb: „Ačkoli mají technologie takový potenciál pro zlepšení lidské komunikace a vytváření pozitivní společenské změny, nerovnost zastoupení v technologickém sektoru způsobila, že AI systémy v sobě nesou nevědomé kódy společnosti.” Jelikož se pouze 22 % lidí pracujících v oblasti umělé inteligence identifikuje jako ženy, je dle Webb extrémně důležité nastavit její vývoj tak, aby technologie nebyla sexistická, rasistická nebo homofobní. 

Nedokonalý femtech: Diverzita, kyberbezpečnost a jiné debaty 

„Diverzifikovat IT je ve velké míře o přilákání více žen. Je to však také o dalších faktorech,” říká výše zmíněná. Femtech jako jiná odvětví aktuálně prochází vlnou zpětné vazby volající po produktech a řešeních vyhovujících nejen bílým ženám, ale všem etnikům a národnostem. 

Nedávný článek v magazínu Vox započal konverzaci o bezpečnosti aplikací a wearables, které trackují intimní data svých uživatelek a uživatelů. Kontroverze se nevyhýbá ani oboru jako takovému. „Pokud se femtech bude ubírat směrem širší reprezentace populace v technologiích, je to v pořádku. Problém nastane, pokud se extremizuje v něco, kde pracují jen ženy, do čeho investují jen ženy a co kupují jen ženy,” varuje v článku pro BBC bývalá výkonná ředitelka skupiny Open Rights Group Suw Charman-Anderson. 

Popup se zavře za 8s