E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

A co když neprojde? V Senátu vrcholí boj o úmluvu proti násilí

Hlasování o přijetí úmluvy proti násilí, též známé jako Istanbulská úmluva, je na programu Senátu již dnes. Jak hlasování dopadne, není vůbec jasné. Síly jsou vyrovnané a téměř třetina senátorů a senátorek se zatím nerozhodla nebo o svém postoji takticky mlčí. Proč je její přijetí důležité a co bude pro Česko znamenat, pokud Senátem neprojde?

Foto: Eric Ward on Unsplash

Celým názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí je mezinárodní smlouva, která rozpoznává násilí páchané na ženách a domácí násilí jako závažné porušování lidských práv. Její ratifikace je tak nesmírně důležitým krokem v ochraně lidských práv a posílení demokratických hodnot. Již za pár dní se ukáže, jestli se Česko přidá k 22 zemím EU, které dosud úmluvu ratifikovaly, a přihlásily se tak k snaze zlepšovat systém pomoci obětem, nebo zůstane mezi posledními pěti zeměmi společně s Bulharskem, Slovenskem, Maďarskem a Litvou, které si naivně namlouvají, že je u nich všechno v pořádku a úmluvu nepotřebují.

Jak to vypadá v Senátu?

Hlasování v Senátu, které je na programu dnes, 24. ledna, bude zásadní. Úmluvu musejí schválit obě komory Parlamentu České republiky, a pokud ji Senát odmítne, do Sněmovny se už nedostane. Úmluva bude odložena na neurčito.

Foto: Jasmine on Unsplash

Byla jste na interrupci? V Polsku zavedli novou ponižující a kontroverzní vyšetřovací metodu

Ženská práva

Rozložení sil v Senátu je vyrovnané a jediné, co o výsledku víme, je, že bude těsný. Křídlo podporovatelů podle našich propočtů jemně převažuje nad odpůrci, ale hlasování nakonec rozhodne asi třetina senátorů a senátorek, kteří jsou nerozhodnuti nebo svůj postoj nezveřejňují. Můžeme jen doufat, že nepodlehnou úsilí ze strany antigenderových a ultrakonzervativních organizací, které je aktuálně intenzivní. K senátorům se dostávají i podklady Ordo Iuris, což je organizace polských katolických fundamentalistů, kteří prosazují úplný zákaz interrupcí v Polsku.

Argumenty odpůrců z řad Senátu oscilují někde mezi popíráním („všechno máme v pořádku, úmluvu nepotřebujeme“), skepticismem („úmluva obětem nepomůže“) a strašením koncem civilizace, které jde nejlépe vyjádřit slovy senátora Oberfalzera, podle kterého jde o „generální rekonstrukci společenských zvyklostí a uspořádání, ve kterém jsme zvyklí žít”.

Naštěstí v Senátu sedí i silný blok podporovatelů/ek úmluvy, mezi nimiž je například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který se trefně vyjádřil, že argumenty proti ratifikaci vnímá „trochu jako boj proti tomu, abychom se polepšili“. Tento boj v Senátu vedou zejména zástupci ODS a KDU, kteří jsou většinově proti úmluvě.

Drakonickou situaci v Senátu předjímají již výsledky senátních výborů. Minulý rok jen Výbor pro vzdělávání a lidská práva doporučil přijetí úmluvy. Tři další výbory úmluvu nedoporučily, přičemž Ústavně-právní výbor ji odmítl s tím, že se jedná o „ideologický dokument“. Senátní ústavní komise, která byla většinově úmluvě nakloněna, nakonec nedospěla k rozhodnutí, protože odpůrci opustili jednání, aby znemožnili hlasování.

Proč úmluvu potřebujeme

Úmluva proti násilí je unikátní svým systematickým přístupem k domácímu násilí a násilí na ženách. Stojí na čtyřech klíčových pilířích, kterými jsou prevence, dostupná pomoc obětem, spravedlivé stíhání pachatelů a spolupráce všech zapojených subjektů. Na 30 stranách dává komplexní návod, jak postupovat, abychom se jako společnost vymanili z bludného kruhu násilí.

Psycholožka Marcela Poláčková se věnovala výzkumu přístupu Policie ČR k ženám, které nahlásily sexualizované násilí na policii.
Foto: Nikola Ramešov

„Policistka na mě asi zapomněla, já na ni myslím stále.“ U výslechu znásilněných pomohou i detaily

Sekundární viktimizace

Někteří politici rádi opakují mantru, že v Česku už máme dostatečnou legislativu, a úmluvu proto nepotřebujeme. Zejména v oblasti prevence a  pomoci obětem ale máme značné rezervy. Pro příklad, v Česku máme aktuálně pouze 90 lůžek pro oběti násilí a jejich děti v bezpečných a  specializovaných domech, a to ve dvou městech. Podle doporučení ale takových míst potřebujeme 1000 po celé republice. Úmluva vybízí, aby stát počet míst navýšil.

Nedostatky máme i ve spravedlivém trestání pachatelů. Krom statistik, které ukazují, že polovina znásilnění je potrestána pouze podmínkou, to dokazuje také medializovaný případ dřevorubce, který roky znásilňoval nevlastní nezletilou dceru a dostal za to podmíněný trest. Úmluva zavazuje stát k adekvátnímu trestání pachatelů a také vzdělávání soudců/kyň a soudních znalců/kyň v oblasti domácího násilí. Přesně toto potřebujeme, aby k podobným rozsudkům nedocházelo.

Co se stane, pokud úmluvu nepřijmeme

Pokud dá Senát úmluvu k ledu, bude to mít následky na situaci nynějších, ale i budoucích obětí násilí i na renomé státu. Nepřijetí úmluvy může vážně poškodit obraz Česka v oblasti lidských práv. Ratifikovat úmluvu bylo v minulém roce jedním z nejčastějších doporučení, které jsme dostali v rámci přezkumu OSN v oblasti lidských práv. Podle zmocněnkyně pro lidská práva nám doporučovalo ratifikovat téměř 30 zemí. Nepřihlásit se k úmluvě o potírání násilí je mezinárodní ostuda, která se nám vrátí jako bumerang ve chvíli, kdy ČR bude upozorňovat jiné státy na nedodržování jejich lidskoprávních závazků.

A co je ještě důležitější, odmítnutím úmluvy stát vyšle obětem násilí signál, že nám na jejich situaci nezáleží. Zakonzervuje se současný stav zlehčování a normalizace násilí, ve kterém se oběti obávají o násilí promluvit a vyhledat pomoc. I nadále bude nahlášeno pouze 10 % všech případů znásilnění, protože oběti nebudou mít – stejně jako doteď – důvěru v systém. Pomoc obětem a jejich dětem bude nadále nedostatečná a nedostupná. Nezmění se nic na hrozivých statistikách, podle kterých až 162 tisíc žen ročně vyhledá lékařskou pomoc kvůli domácímu násilí. Nezmění se nic na tom, že každá třetí žena a každý devátý muž mají zkušenost s domácím násilím a OSPOD ročně registruje 2500 případů domácího v rodinách s dětmi. Velmi pravděpodobně se nezmění vůbec nic.

Máte poslední možnost získat zvýhodněný přístup ke všem prémiovým článkům na Heroine.cz. Akční cena 89 Kč za měsíc a 890 Kč za rok platí do 31. ledna.

Popup se zavře za 8s