Koupit vstupenky na konferenci Heroine

Půl roku doma s dítětem a plným platem. Změní nový benefit českou podobu rodičovské dovolené?

06. březen 2023
23 603

Práce, nebo děti? A pokud děti, tak kdo s nimi zůstane na rodičovské dovolené? Tradiční otázky, kterým se nevyhne řada rodičů. Doma s dětmi obvykle zůstává ten, který vydělává méně, což jsou v českých podmínkách ve většině případů ženy. To by se nyní mohlo změnit. Mezinárodní společnost FNZ působící i v Česku čerstvě oznámila, že svým zaměstnancům zaplatí půl roku péče o jejich potomka. Hradit ji hodlá v plné výši aktuálního platu a benefit mohou využít oba rodiče. Může podobný přístup inspirovat i další zaměstnavatele a postupně proměnit podobu péče o děti u nás tak, aby se do ní zapojili větší měrou i otcové?

Na rodičovskou obvykle odchází ten rodič, který vydělává méně. To by se nyní mohlo změnit.Foto: Shutterstock

„Osoby poskytující primární a sekundární péči mají každý nárok na 26 týdnů plně placené rodičovské dovolené. A to i v případě, že oba pracují v naší firmě,“ oznámila novozélandská firma FNZ působící i v Česku, která vyvíjí platformu pro správu majetku v rámci celosvětových investic. Přechodnou podporu firma navíc nabídne i těm zaměstnancům, kteří už nějakou formu rodičovských dávek využívají.

Nárok na nový benefit má všech 6400 zaměstnanců firmy v rámci 21 zemí světa, kde firma působí. Rodiče ho můžou využít během prvních 18 měsíců po narození nebo adopci. Důležité přitom je, že firma poskytuje využití benefitu bez ohledu na pohlaví. Pomoc se nabízí jak matce, tak otci dítěte. „Tento nový balíček benefitů je zaměřen na vytvoření rovných podmínek pro všechny naše zaměstnance,“ vysvětluje Renata Mrázová, vedoucí personální ředitelka FNZ Group. Cílem podle ní je, aby se zaměstnanci nemuseli rozhodovat, zda upřednostní svou kariéru, nebo péči o rodinu.

Péče o dítě je také práce

Rodičovskou péči staví půlroční ohodnocení ve výši aktuální mzdy na úroveň práce. Hlavní gestorka systémového projektu „Rovná odměna“ Lenka Simerská proto považuje termín rodičovská „dovolená“ za nešťastný. Péči o děti přirovnává k jakékoliv jiné práci. „Ženy kvůli péči přerušují práci, nevydělávají, a to se jim negativně zapisuje na konto budoucího důchodu, i když nyní stát každé vychované dítě kompenzuje pětistovkou do důchodu navíc,“ popisuje Simerská. Co ale podle ní stát kompenzovat nemůže, jsou ušlé příležitosti a růst v práci.

Jak slaďuje práci a péči expertka na slaďování práce a péče? Jde o změnu myšlení

Jak slaďuje práci a péči expertka na slaďování práce a péče? Jde o změnu myšlení

Petra Sýkorová

Unikát v českém prostředí

Momentálně je v Česku stanovená délka mateřské dovolené při jednom dítěti na 28 týdnů. Kromě státního příspěvku mají rodiče na mateřské dovolené také nárok na 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den. Peněžitá pomoc v mateřství je tak narozdíl od rodičovského příspěvku navázána na předchozí výdělek. I z toho důvodu považuje Firma FNZ zavedení benefitu ve formě plného půlročního platu za celosvětově unikátní. Odborník na pracovní trh Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC přiznává, že v Česku je takový benefit skutečně spíše výjimkou.

Foto: Shutterstock

Jak dlouho být s dítětem doma? O délce rodičovské nerozhodují ženy samy, stát omezuje možnosti

Rodičovská dovolená

V poslední době se však rozšiřuje koncept takzvané otcovské dovolené. Dombrovský vysvětluje, že název vychází z toho, že v Česku se primární péči o děti do věku tří let ve více než devadesáti pěti procentech případů stále věnují ženy. „V případě otcovské jde obvykle o týden až dva plně hrazeného volna krátce po narození dítěte,“ vysvětluje odborník na pracovní trh. Specialistka na pracovní a služební právo Šárka Homfray dokládá, že mezi důvody rozhodující o tom, kdo na rodičovskou půjde, patří i propad v příjmech rodiny a přetrvávající gender pay gap. „Nejsou to faktory jediné, ale poměrně zásadní. Vyšší ohodnocení rodičovství by tak mohlo mít za následek vyšší podíl otců, kteří by rodičovskou čerpali,” dodává právnička.

Pomůže benefit k větší rovnoprávnosti?

K možným pozitivním dopadům benefitu na českou společnost se přiklonilo i několik dalších odborníků. Půlroční plná mzda na rodičovské dovolené by tak skutečně mohla zatřást celkovým vnímáním péče o děti. To potvrzuje hlavní gestorka systémového projektu „Rovná odměna“ Lenka Simerská. „Najednou by volba rodiče, který přeruší práci a zůstane doma, nebyla tažená tím, že žena vydělává méně. Rodina by o nic nepřišla, kdyby půl roku zůstal doma muž,“ říká Simerská. Možnost kladného přínosu benefitu do společnosti potvrzuje bývalá ředitelka Amnesty International Linda Sokačová. „Prodloužení a lepší úhrada mateřské dovolené by byly pozitivní cestou. Byla by to pro české prostředí velká změna a poměrně zásadní. Pokud jsem si vědoma, žádná firma nehradí po tak dlouhou dobu péči o děti v plné výši platu pro oba rodiče,“ uvádí Sokačová. Při zavádění lépe hrazené rodičovské je ale podle ní důležité myslet i na nízkopříjmové rodiny či sociálně vyloučené. Pokud by se to nestalo, mohla by se prohloubit spousta sociálních problémů.

Které benefity pro zaměstnance jsou v Česku nejžádanější?

  • stravenky a benefity spojené s využitím volného času
  • dovolená navíc
  • možnost práce z domova
  • benefit dorovnání platu v nemoci a sick days

Zdroj: Sodexo

Ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová přínos benefitu odůvodňuje tím, že by díky němu měli muži mnohem větší prostor zapojovat se do péče o děti. Rodiny by pak lépe dokázaly sladit péči a práci obou rodičů. Ženy by nemusely odcházet z pracovního trhu na tak dlouhou dobu. „Pokud zaměstnavatelé dokážou nabídnout svým zaměstnancům takovou „pauzu" od práce, pak se naučí spolupracovat s rodiči malých dětí, lépe s nimi komunikovat a bude jim záležet na tom, aby od nich neodešli bez ohledu na to, zda jde o ženu nebo muže,“ poukazuje na potenciál benefitu snížit diskriminaci na pracovním trhu, jíž čelí zejména ženy v reproduktivním věku. V takovém případě by podle Elišky Kodyšové, ředitelky společnosti pro zdravé rodičovství Aperio, začali o rodičovské mnohem častěji uvažovat i otcové. Děti i jejich rodiče by tak mohli být spokojenější a rodiny by se méně často rozpadaly.

Jaké benefity podporují rovnost? 

Dvě otázky pro Terezu Knířovou, Head of Communications Sodexo Benefity

Foto: Sodexo

Které benefity podporují vyrovnání postavení žen v práci a nástup mužů na rodičovskou dovolenou?

Problematika vyrovnání postavení žen a mužů na pracovištích je velmi komplexní. Jedním z prvních kroků by mělo být odstranění gender pay gapu a rovnoměrné zastoupení obou pohlaví ve vedoucích pozicích. K tomu je potřeba ženy podporovat například formou mentoringu nebo koučinku, změnit nastavení i procesy výběrových řízení, povyšování, odměňování a mnoho dalšího. Ve chvíli, kdy se finance vyrovnají, je to o domluvě v páru, kdo převezme péči o dítě, a nebude se už jednat o čistě ekonomické důvody, které nyní výrazně znevýhodňují ženy. Pak následují programy péče o rodiče na rodičovské dovolené, aby se cítili zapojeni do dění firmy a udržovali s firmou kontakt. A samozřejmě úplně zásadní věcí je podpora předškolní péče, kterou firmy mohou nabízet různou formou: ať už firemní školkou, dětskou skupinou nebo benefitními příspěvky.

Samostatnou kapitolou jsou potom částečné úvazky, které jsou v českém prostředí stále spíše výjimkou než pravidlem. Pomohly by rychlejšímu návratu matek do pracovního procesu, ale věřím tomu, že i otcové by je mohli začít využívat pro to, aby mohli trávit více času se svou rodinou. U všech benefitů je ale velmi důležité, aby byl zachován rovný přístup ke všem zaměstnancům: ženám, mužům, rodičům i nerodičům. Pokud se například firma rozhodne podporovat příspěvky na předškolní péči, měli by zaměstnanci bez malých dětí dostat možnost čerpat benefity ve stejné hodnotě. Ideální jsou například benefity pro volný čas, kdy si každý může zvolit, na co je vyčerpá, ať už je to školka, nebo prodloužený víkend v Paříži.

O jaké benefity týkající se rodiny a péče o děti je mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi v Česku největší zájem?

Největší zájem je o předškolní péči, protože to je často největší problém pro rodiny, kde oba rodiče chtějí pracovat. Druhou stranou mince jsou právě částečné úvazky, které jsou v Česku hluboce pod evropským průměrem. Velmi důležitým prvkem je také pracovní sebevědomí žen, které na rodičovské dovolené rychle upadá. Proto je skvělé, když s těmito rodiči firmy pracují, nabízejí jim možnost účastnit se například vzdělávacích aktivit a zůstávat v kontaktu s pracovním prostředím.

Aktuální číslo

  • Jak se školy vypořádají s nástupem AI?
  • Ženské zdraví se často zlehčuje a zanedbává. Nemusíme to ale "vydržet". 
  • My a nespavost. Existuje ideální spánek?
  • Příloha Heroine tentokrát od dětí pro nás i od nás pro děti.
Popup se zavře za 8s