E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Dnes vařím já, zítra ty. Je to jediná strategie, jak se dobrat férové domácnosti?

Je to nepostradatelná práce, přesto je neviditelná a nedoceněná. O čem že je řeč? O práci v domácnosti přece! O práci, kterou většinou vykonávají z větší části ženy, a to jak ve světě, tak v Česku. Kvůli tomu mají méně volného času, méně peněz, méně životních příležitostí. Co s tím? Takové myšlenky stály u zrodu webového portálu Férová domácnost Martiny Dvořákové. Co všechno se do domácích prací počítá a co udělat jako první krok, aby se situace stala spravedlivější?

Společně, nebo každý vaří jeden den? A kdo to uklidí?Foto: Soroush Karimi on Unsplash

Za férovou domácnost bychom mohli označit takovou, kde si její členové spravedlivě dělí domácí práce a péči o její členy. Jak to ale přesně vypadá? Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Otázka by spíš měla znít, jak vypadá férová domácnost ve vašem konkrétním případě, ve vaší životní situaci.

Co najdete v novém čísle

 • Strašná (jako) Nina Špitálníková
 • Sex pro pokročilé
 • Radikální sebepéče – máte pocit, že wellnes je jen navoněná past?
 • Trip do hlubin zraněné duše – jak vypadá léčba psychedeliky
 • Květiny z českých záhonů

  Chci novou Heroine

  Máte doma malé děti, nebo už dávno vylétly z hnízda? Pracujete ve směnném provozu, nebo jezdíte často na služební cesty? Staráte se o  stárnoucí rodiče?

  Všichni si umíme představit, že v těchto rozdílných životních situacích bude skladba domácích prací i jejich dělba jiná. Životní situace se mění, jedno však zůstává: ve většině českých domácností v  každé životní etapě ženy přejímají zodpovědnost za velkou část péče a  práce v domácnosti a přizpůsobují svůj osobní a pracovní život potřebám domácnosti a jejích členů.

  Práce v domácnosti se odehrává v několika rovinách nebo řekněme vrstvách. Na povrchu je ta nejvíc viditelná: fyzická, manuální práce. Vaření, úklid, praní, nákupy, přebalování, uspávání, doprovod k lékaři atd.

  Další vrstvu tvoří tzv. mentální zátěž, neviditelná kognitivní činnost, která drží všechno a všechny v chodu. Plánování, rozhodování, připomínání, předcházení problémům, monitoring nejen toho, co je potřeba udělat nebo jak vše proběhlo, ale také toho, jak se kdo v rodině má, projevuje, cítí.

  Nejhlouběji bychom našli vrstvu emoční práce. Je to práce s vlastními pocity. Skrývání únavy nebo předstírání, že nás rutina péče o malé děti neubíjí. Tuto zátěž si nemůžeme s nikým rozdělit, nikdo za nás nemůže zahrát nadšení ve chvíli, kdy jsme vyčerpaní. Ale spravedlivá dělba rolí v předchozích dvou vrstvách může významně přispět k tomu, abychom se méně často ocitali v situacích, kdy musíme skrývat svoje vyčerpání a negativní emoce. 

  Jaké můžeme volit strategie při dělbě rolí

  Rachel Drapper je zakladatelkou aplikace Fairshare. Pro svůj projekt – aplikaci, která by měla partnerům pomoci si spravedlivě dělit domácí práce včetně mentální zátěže – vyzpovídala stovky párů a identifikovala čtyři strategie, jak si mezi sebou partneři dělí práce v domácnosti:

  Strategie podřízenosti

  První, nejčastější dělba rolí stojí na tom, že jeden je manažer a druhý pomocný asistent. Manažer/ka deleguje úkoly a určuje standard kvality. Je to dělba velmi časově efektivní, která umožňuje udržovat stejnou kvalitu práce, nevyžaduje příliš mnoho diskuze. Velká nevýhoda je, že mentální zátěž leží výhradně na straně manažera a druhá strana obvykle nerozvine potřebné dovednosti, aby mohla v případě potřeby plně převzít péči o domácnost.

  Strategie specializace

  Druhá nejčastěji zmiňovaná strategie spočívá v tom, že si domácí práce pár rozdělí podle preferencí. Někdo nakupuje jídlo, někdo vaří. Někdo luxuje, někdo pere. Problém může nastat v případě, že jeden z partnerů na delší čas odjede nebo se pár rozejde. Také asi není reálné myslet si, že si veškeré práce v domácnosti s nadšením rozdělíme. Velká část z nich bude spadat do kolonky „nikoho to nebaví“, nebo dokonce „nutné zlo“. Co pak s nimi?

  Strategie prohazování

  Pár se rozhodne na rozdělení rolí a například v týdenním intervalu si je prohazuje. Je to dobrý způsob dělby pro ty, kteří cílí na rozložení fifty fifty. Také je velká výhoda, že si oba účastníci osvojí dovednosti potřebné k péči o celou domácnost a její členy. Nevýhoda je, že vyžaduje velkou míru plánování a koordinace a můžeme se potýkat s rozdílnou kvalitou odvedené práce.

  Simultánní strategie

  Partneři dělají práce spolu, ve stejnou dobu. Stírá to problémy s odlišnými standardy kvality a s dohadováním, jestli si dělíme práci spravedlivě. Také si díky této strategii všichni zúčastnění osvojí všechny potřebné dovednosti. Je to však uspořádání velmi náročné na časovou kapacitu a koordinaci a v rodinách s malými dětmi není ve velké míře uskutečnitelné.

  Pravděpodobně vaše dělba rolí sestává z kombinace všech čtyř strategií. Některé práce si dělíte podle preferencí, u jiných se střídáte nebo je sdílíte a často se možná cítíte v roli manažerky nebo manažera, který musí pořád všem říkat, co mají dělat. Vaše nespokojenost s dělbou rolí bude tím větší, čím častěji se ocitáte právě v roli toho, který deleguje, připomíná a hlídá kvalitu provedení.

  Nejsem spokojená/ý, co s tím?

  Spokojenost s dělbou rolí ovlivňují tři základní faktory:

  • faktické rozdělení domácí práce – kdo má doma co na starosti
  • uspokojivé ospravedlnění toho, proč je to u nás doma tak, jak to je – což je významně ovlivněno tím, kdo tráví kolik času v placené práci a kolik vydělává
  • s kým se srovnáváme – porovnáváme se ostatními ženami, nebo s našimi partnery?

  Na platformě Férová domácnost najdete nástroj, jak se podívat na faktické rozdělení dělby práce u vás doma a jak udělat první kroky ke změně. Můžete si tam stáhnout audit domácnosti, což je seznam běžných činností spojených s chodem domácnosti a péčí o její členy, a zaškrtnout u každé položky, kdo se jí u vás doma věnuje a v jaké míře. Audit může sloužit jako nástroj pro zhmotnění neviditelné práce, pro uvědomění si rozložení sil a může také nastartovat důležitou konverzaci o tom, jak se kdo u vás doma cítí. Jak na to, je popsáno v závěru auditu.

  Pokud právě v páru prožíváte (nebo jeden z vás prožívá a druhému to není jedno) nespokojenost s dělbou rolí, není potřeba, abyste ze dne na den změnili rozložení sil u každé položky, kterou v auditu najdete. Zaměřte se na dělbu v rutinních a časově nejnáročnějších činnostech, jako je vaření, úklid a praní. Výzkumy ukazují, že mají velký vliv na celkové hodnocení spokojenosti nejen s dělbou rolí, ale také ve vztahu. Je totiž dokázáno, že spravedlivá dělba rolí a kvalita vztahu a sexu spolu úzce souvisejí.

  Popup se zavře za 8s