E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Hadjo – žena, která poráží chudobu

22. duben 2019

V rodném Nigeru patří mezi politicky nejaktivnější ženy. V komunitě je hodně populární pro nasazení, se kterým pomáhá těm nejzranitelnějším, a proto, že svou práci dělá dobře. Hadjo Djibo ale zažila horší časy.

Když matka dvou dětí ve vesnici Hamdallaye třicet kilometrů od hlavního města Nigeru Niamey přišla o manžela, její situace byla katastrofální. „Nevěděla jsem, jak uživím sebe a svoje děti. Byly to nejtěžší chvíle mého života,“ vypráví.

V té době se naštěstí Hadjo (její snímek nahoře pořídila Elizabeth Adéwalé) od své známé doslechla o organizaci Mata Masu Dubara, Ženy na pochodu. V Nigeru ji v roce 1991 založila mezinárodní humanitární organizace CARE. Mata Masu Dubara zastřešuje nigerské VSLA – Village Savings and Loans Associations, venkovské kooperativy pro spoření a půjčky.

Jak fungují spořitelní a záložní kooperativy VSLA

Jednotlivé spolky VSLA tvoří především ženy a dívky, obvykle mají dvacet až třicet členek. Ty se v nich učí jak se spojit dohromady a společně efektivně ušetřit a investovat malé finanční obnosy.

CARE poskytuje každému spolku VSLA pokladničku, do které si jeho členky ukládají peníze. Do spolku vkládají počáteční kapitál většinou ve stejné výši. Sumy bývají z našeho pohledu velmi nízké – např. jeden dolar. Ale pokud se složí skupina 30 lidí, jejich kapitál činí 30 dolarů – a to je už částka, se kterou mohou úspěšně operovat. O tom, která členka kooperativy dostane půjčku na svoje drobné podnikání, vždy rozhoduje kolektiv. V případě, že se některá z členek dostane do krizové situace, často ji spolek finančně podpoří. Vzájemná pomoc činí všechny členky skupiny silnější.

Od chudoby k soběstačnosti

Jedno ze sdružení VSLA založilo v Hadjině rodné vesnici pro své členy centrum gramotnosti, kam sháněli učitele. Hadjo, která byla jednou z mála žen ve vesnici, které chodily do školy, se o práci ucházela a dostala ji. Nové místo jí perfektně sedlo: Hadjo totiž už dlouho předtím pomáhala ostatním ženám se čtením, počítáním a vytáčením čísel, aby mohly telefonicky kontaktovat své rodinné příslušníky.

Hadjo se vrhla do své práce ve skupině VSLA s velkým nadšením a zároveň se také sama stala i studentkou. Absolvovala řadu kurzů CARE a díky školení o tom, jak sehnat další příjmy, se jí podařilo stabilizovat svou finanční situaci. Začala prodávat vlastnoručně vyrobená mýdla a parfémy, ale také potraviny, například mléko, hovězí maso a produkty z arašídů.

Úspěšná politička

Kurzy vedení lidí a vystupování na veřejnosti pořádané CARE přivedly Hadjo do místní politiky. Při kandidatuře ji podpořily ostatní členky skupiny VSLA, i díky tomu se Hadjo stala místní radní. Pravidelně navštěvuje vesnice a ptá se žen na jejich potřeby, které pak obhajuje během zasedání rady. Povedlo se jí tak pro místní ženy zajistit například mlýnky na proso a kukuřici. Dívky a ženy tak mohou věnovat víc času škole a jsou ekonomicky soběstačnější. Dalším splněným cílem byla oprava vrtu v jedné z vesnic a zajištění čisté pitné vody pro její obyvatele.

„Všech těchto úspěchů jsem dosáhla díky školení od CARE a jsem jim za to vděčná,“ říká Hadjo. Ačkoliv se raduje ze svých úspěchů, cítí, že je potřeba udělat ještě spoustu práce. „Ze čtrnácti radních v komunitě jsme pouze dvě ženy. Kdybych mohla mít jedno přání, přála bych si, aby se do místní rady dostalo víc žen.“

Hadjo (s brýlemi) s ženami z místní komunity a mlýnkem na proso a kukuřici. Foto: Elizabeth Adéwalé/CARE

CARE Česká republika působí v Nigeru za podpory Ministerstva vnitra České republiky/programu Pomoc na místě a programu MEDEVAC a díky darům českých dárců od roku 2018 v regionu Diffa, který je jedním z nejohroženějších regionů v zemi. Komunity podporuje CARE ČR nejenom skrze program spořících kooperativ, přístup ke zdravotní péči a další aktivity. Usiluje také o vzdělání praktického charakteru a podporu startu v podnikání pro mladé lidi, kteří se jinak mohou stát terčem náborářů teroristických skupin. CARE ČR v Nigeru pomáhá v podnikání 1250 ženám jako je Hadjo, které díky tomu budou moci zabezpečit své rodiny a snad být i aktivní v rámci komunity. 

Pomáhejte s CARE na www.balikypomoci.cz.

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních organizací na světě. Po celém světě zachraňuje životy, podílí se na odstraňování chudoby a zasazuje se o genderovou rovnost. Byla založena v roce 1945 v USA, kdy začala posílat první balíky s potravinovou pomocí do válkou postižené Evropy. Jen Československu poskytla CARE v letech 1946–1950 pomoc v hodnotě 32,8 milionů korun. Dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším, zejména ženám a dětem. S nástupem komunismu se povědomí o CARE v České republice vytratilo, dnes však můžeme pomáhat také my. Pobočka CARE Česká republika byla založena v roce 2007. I díky laskavosti českých dárců podpořila CARE v roce 2018 více než 56 milionů lidí v 95 zemích světa.

Popup se zavře za 8s