Nová centra budou pomáhat ženám, které zažily porodnické násilí

Rutinní nástřihy, psychický nátlak, nerespektování soukromí, urážky, provádění zákroků bez informovaného souhlasu a vysvětlení. Zadržování ve zdravotnickém zařízení, zabraňování časného kontaktu matky a dítěte. Tyto praktiky se dají shrnout pod pojmem porodnické násilí. Pojem u nás ještě není příliš zažitý, ale jednání, které jde takhle definovat, je bohužel zažité až příliš dobře. Pro jeho oběti se otevírá pod záštitou Ligy lidských práv nové centrum.

Množství žen, které odcházejí z porodnic traumatizované nedostatkem empatie a absencí možnosti spolurozhodovat o průběhu porodu, je vysoké. Dokládá to například výzkum Ley Takács z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, poukazující právě na nedostatky vnímané v psychosociální dimenzi českého porodnictví. Nedostatky, které se v převleku za nejlepší praxi s neochvějnou automatikou předávají dál bez ohledu na to, kudy se porodnictví ubírá v zemích, jako je Německo či Dánsko, k nimž máme jinak tendenci vzhlížet.

Z těhotenství a porodu jsme učinili jakousi chorobu, kterou léčíme. Podle WHO by ovšem 80 % porodů mělo probíhat bez vnějšího zásahu, stačí rada, odborný dohled a podpora. My jsme si to převrátili a naopak 80 % porodů probíhá s vnějšími zásahy, medikací a pod nátlakem,” upozornila na tiskové konferenci k otevření Centra pro oběti porodnického násilí porodní asistentka Ivana Königsmarková.

Moje Heroine Elena Gorolová

Jednou z osmi žen v projektu Moje Heroine 2021 byla Elena Gorolová. Je nezdolným hlasem boje za odškodnění žen, které byly protiprávně sterilizované. Nedávno ona i další ženy, které usilovaly o nápravu nespravedlnosti, konečně dosáhly svého cíle.

Nebyl to jenom můj boj

Porod je transformační zážitek

Porod je přelomovým okamžikem v životě ženy, dítěte i celé rodiny. Rodíme se pouze jednou, jako ženy rodíme jen párkrát za život. Vzpomínky na porod zůstávají většině žen v živé paměti, ačkoli by je mohl odvát čas. Zůstávají, jelikož jde o zážitek transformační, neopakovatelný a hluboký. Porod je poryvem těla, které v šoku a extázi překračuje samo sebe. Tato konkrétní tělesná událost přivolává nekonečnost a zhušťuje existenci,” ilustruje sílu prožitku polská filosofka Jolanta Brach-Czaina ve své knize Škvíry existence.

Porod, který probíhá nesvobodně, pod nátlakem a za přítomnosti porodnického násilí bývá vytěsněný, vzpomínaný se slzami a zpracovávaný desítky let, někdy i celý život. Vědecké studie již prokázaly, že oběti porodnického násilí trpí post-traumatickým stresovým syndromem podobně jako navrátilci z války.

Na minulém ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden svět s publikem zalomcoval dokument Neviditelná, poukazující na porodnické násilí v českých i slovenských porodnicích, a to v křiklavém kontrastu k respektujícím praktikám dánské univerzitní porodnice. Po jedné z projekcí filmu došlo i na hromadný křik přítomných žen, jež právě viděly, jaké je to být neviditelná, a hlasitě vyjádřily sounáležitost a úctu obětem porodnického násilí.

Právnička o porodnickém násilí

„Předpoklad vadné ženy, kterou je třeba ovládat a opravovat, je v porodnickém systému natolik internalizovaný, že je obtížně viditelný. Stal se i součástí moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ženám je už na legislativní úrovni odepřena svobodná volba místa a způsobu porodu. Je jim bráněno v porodu doma i v porodním domě, nemohou si zvolit porodní asistentku, která pracuje v plném rozsahu svých kompetencí, tedy autonomně, a to ani v porodnici.“

Porodnické násilí nevede k ochraně dítěte, ale jen k násilí na ženách

Bezpečný prostor

Nově vzniklé centrum je významným krokem, kterým jako společnost ukazujeme, že toto genderově podmíněné násilí vnímáme a chceme ho z reality 21. století odstranit. Proč stálo dosud na okraji zájmu, můžeme jen spekulovat. Samotní lékaři a lékařky, které proti porodnickému násilí vystupují, jsou dodnes pod obrovským nátlakem profesních organizací, pojišťoven a svých vlastních zaměstnavatelů. Vyjádřením názoru riskují a mnozí si veřejnou kritiku raději rozmyslí. Sandra Pašková, právnička LLP, popisuje, jak ji na právnické fakultě pedagogové od tématu porodnického násilí odrazovali a nebýt podpory Kateřiny Šimáčkové, dnes soudkyně Evropského soudu pro lidská práva, bývala by od něj upustila.

Díky vstřícným zdravotníkům, kteří mají odvahu za změnu praktik plédovat veřejně, se podařilo navázat spolupráci Centra pro oběti porodnického násilí s brněnskou porodnicí, kde bude spuštěn pilotní projekt pro ženy, které chtějí podat stížnost. Ženu doprovodí naše právnička. Na neutrální půdě může poukázat, v čem spatřuje porušení svých práv. Za pomocí mediátora mohou žena i porodnice společně nalézt řešení. V případě zájmu o navázání spolupráce se porodnice mohou obracet na naši právničku Annu Štefanidesovou,“ vysvětluje Sandra Pašková.

Centrum bude také vzdělávat zdravotníky v oblasti práva, komunikace a evidence-based medicine. „Liga ženám, které se setkaly s porodnickým násilím, pomáhá dlouhodobě. Teprve teď jsme však dostali příležitost založit specializovaná centra. Důležité je bourat bariéry mezi zdravotníky a ženami. Chceme pomoci vytvořit bezpečný prostor pro zpětnou vazbu,” dodávají právničky LLP.

Otevření center pro oběti porodnické násilí a nedobrovolné sterilizace je součástí dvouletého projektu podpořeného fondy EHP a Norska, jehož cíle jsou popsány na webu porodnictvibeznasili.cz. Každé z center má svou facebookovou stránku, kam se mohou lidé obracet pro další informace a kontakty. Naději pro budoucí směřování českého porodnictví vzbuzuje také fakt, že je dosud opomíjené porodnické násilí zmíněno i ve vládní strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030.

Nedobrovolné sterilizace

Těžce vydobytým úspěchem je také paralelní otevření Centra pro oběti nedobrovolné sterilizace. Ta je nejzávažnější formou násilného zásahu do reprodukčních práv a v Československu ji nedobrovolně podstoupily tisíce (!) převážně romských žen. Ty mohou od 1. ledna letošního roku žádat stát o odškodnění. Boj za uzákonění odškodnění trval dlouhých osmnáct let. Oběti, právníci a aktivisti jednali už s bývalým ombudsmanem Otakarem Motejlem. K omluvě za bezpráví došlo již v roce 2009 ústy tehdejšího premiéra Jana Fischera, ale více než deset dalších roků trvalo, než parlament odškodnění schválil.

Užitečné kontakty

Liga lidských práv
Právnička Anna Štefanidesová
anna.stefanidesova@llp.cz

Centrum pro oběti porodnického násilí
Tel. číslo: 739 922 878

Centrum pro oběti nedobrovolné sterilizace
Tel. číslo: 775 761 194

Uzákoněné právo na odškodnění je ovšem jen první krok. Je nutné žadatelky o kompenzaci dále podpořit – mnohdy nemají k dispozici dokumentaci o zákroku a jsou stále traumatizované. Nové centrum poskytne obětem byrokratickou pomoc, dodá právní argumenty a pomůže sehnat chybějící dokumentaci před odesláním žádosti na ministerstvo.

„Ozývají se desítky žen týdně, v malém týmu jedeme podle pořadníku, chceme pomoci opravdu všem. Bohužel se odškodnění některé z obětí již nedožily,” řekla na tiskové konferenci Elena Gorolová, sociální pracovnice a aktivistka, která za iniciativou stojí od samého počátku. Za roky lobbování mluvila před poslanci i na půdě OSN. Právě zahraniční tlak a medializace pomohla tomu, aby byl zákon konečně schválen i českým parlamentem. Centrum bude sídlit v zázemí neziskové organizace Vzájemné soužití v Ostravě.

Téma porodnického násilí je mnohovrstevnaté a jak říká právnička Adéla Hořejší, dotýká se i obecnějších otázek ženských práv, dehumanizace či ztráty autonomie v redukované roli „maminky“. Doufejme, že kroky, jako je otevření obou center povedou k tomu, že se české porodnictví přestane poměřovat jen prizmatem své vlastní lety prověřené a nepropustné normality, ale přiblíží se přístupu, jaký dokument Neviditelná ukazuje třeba v dánském porodním centru. Tamní porodní asistentky se shodují, jak nepostradatelná je při porodu úcta a empatie.

Aktuální číslo

  • Swap - nový životní styl, pro který je podstatné nacházet radost jinde než v nezřízené spotřebě.
  • Co by ženy měly dělat, pokud by chtěly mít v důchodu stejně peněz jako muži?
  • Ani umělá inteligence není objektivní a nestranná. Proč má AI předsudky?
  • Náš feel good speciál jsme tentokrát věnovali chůzi. Jak to udělat, aby nás po dlouhém výšlapu nebolely nohy ani duše?
  • K ročnímu předplatnému balíček pečujících krémů od L'Occitane zdarma
Popup se zavře za 8s