E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Ona má vysokou, on učňák. Vztahů, ve kterých je žena vzdělanější, přibývá. Jak to v nich funguje?

16. květen 2024
24 555

Říká se, že protiklady se přitahují. Když se ovšem jedná o romantický vztah, nebo dokonce založení rodiny, většina lidí dává přednost partnerovi, který je jim alespoň v některých ohledech podobný. Nikdo nechce přece doma neustálé spory a dohady. Jak to funguje v případech, kdy je jedním z rozdílů mezi partnery výška dosaženého vzdělání?

Manželské páry, ve kterých má žena vyšší vzdělání než muž, se rozvádějí nejčastěji, ukázal výzkum.Foto: Shutterstock

Moderní doba v některých ohledech nalezení kompatibilního partnera komplikuje. Pokud hledáme partnera nebo partnerku s podobným vzděláním, nemáme to tak snadné jako předchozí generace. Počet žen s vysokoškolským titulem totiž neustále narůstá – ve věkové kategorii mezi 25 a 34 lety jich je více než čtyřicet procent, zatímco stejně starých mužů absolvovalo vysokou jen 27 procent, říkají data neziskové společnosti Gender Studies.

Vyvodit se z toho dá, že v posledních letech přibývá párů, kde žena má vyšší vzdělání než muž, a tento poměr se bude dál zvyšovat. Vzdělanějším ženám často nevyhovuje rozdělení rolí, kdy muž má v rodině hlavní postavení a věnuje se svojí kariéře, zatímco žena je dlouho na rodičovské a realizuje se především jako matka a manželka. Zároveň ale neplatí, že by české vysokoškolačky na manželství zanevřely úplně, jak tvrdí Dana Hamplová, vedoucí vědecká pracovnice ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR: „Ženy vysokoškolačky mají nejvyšší sňatečnost a rodí nejméně dětí mimo manželství.“ Potvrzuje také, že jediná změna, ke které dochází, je ta, že vysokoškolačky si stále častěji berou muže s nižším vzděláním, než mají ony samy.

Problém tedy není v tom, že by vzdělanější ženy zůstávaly na ocet, ale v tom, že jejich vztahy méně často vydrží. Je otázka, proč tomu tak je. Nelze ověřit v datech, zda jejich muži šli do vztahu s tím, že pro ně vyšší vzdělání partnerky není problém, a nakonec to třeba i kvůli společenským předsudkům nezvládli. Nad tím, proč jsou tyto vztahy křehké, se zamýšlí text na webu Heroine.cz – a cituje i zkušenosti některých čtenářek. „Jedna žena v mém okolí měla muže, který nikdy nepřekousnul, že je vysokoškolsky vzdělaná, celý život ji ponižoval,“ svěřila se jedna z nich. „Jsem advokátka, můj partner má střední školu s maturitou. Má velký přehled a o spoustě věcí ví více než já… Nemám určitě pocit, že bych měla ‚navrch‘. Asi je to o člověku, sebevědomí a sebevzdělávání,“ sdílela další z žen. Co tedy vztahům pomáhá a co je naopak komplikuje? Jakou roli hrají stereotypy a očekávání okolí? Přečtěte si v textu od Kateřiny Osičkové.

Popup se zavře za 8s