E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Ve světě investic bývaly ženy neviditelné. Postupně se to mění

20. říjen 2023
Napsáno pro Amundi

Investování už dávno není jen doménou mužů, byť je tato představa v naší společnosti stále hluboce zakořeněna. Žen investorek přibývá a umí být stejně úspěšné jako muži. „Liší se jen způsob, jakým svých investičních cílů dosáhnou,“ říká Markéta Jelínková, portfolio manažerka ve společnosti Amundi.

Sebedůvěra je v investování dost rozhodujícíFoto: Shutterstock

Za pár dní proběhne konference Svět podle Heroine: Neviditelné ženy aneb „žijeme ve světě, který vyhovuje hlavně mužům. Pojďme to změnit!, která chce narovnat postavení žen v různých oblastech. Vaší doménou je investování. Jak vnímáte pozici žen v této oblasti? Platí, že jsou ženy ve světě investic neviditelné?

Myslím si, že ženy už v investování neviditelné nejsou. Dřív to tak ale rozhodně bylo. Situace se výrazně zlepšila za posledních 10 až 15 let, kdy se postupně staly v investování aktivnější, což souvisí právě se změnou jejich postavení. Rostou jejich příjmy, zvyšuje se jejich vzdělanost, zlepšuje se přístup k informacím. Ženy si začínají uvědomovat, že je důležité mít úspory a starat se o ně tak, aby jim do budoucna nějakým způsobem vydělávaly, nebo aby se alespoň neznehodnocovaly.

Řekla byste, že muži a ženy mají pro investování stejné podmínky?

To určitě ne. Zásadní rozdíl vnímám v tom, že ženy mají obecně nižší příjmy a kvůli tomu i nižší úspory, které mohou investovat. Náš aktuální průzkum ukázal, že ženám každý měsíc zbývá v průměru o 1700 korun méně než mužům. Je přitom mnoho žen samoživitelek, které si nemohou dovolit investovat vůbec, protože jim po odečtení těchto výdajů nic nezbyde.

Foto: Amundi

Markéta Jelínková

Senior Portfolio Manager v Amundi Czech Republic Asset Management. Markéta v Amundi řídí dluhopisové fondy. Vystudovala Ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity. Celá její profesní kariéra od roku 1993 je spjata s finančními trhy. Absolvovala řadu vzdělávacích kurzů v oboru jako Techniky portfolio managementu, Risk management, Finanční analýza a oceňování podniků. Je držitelkou dvou makléřských licencí v oboru Portfolio Management a Finanční deriváty.

Tento průzkum vaše společnost provedla při příležitosti zmíněné konference Neviditelné ženy. Co vás na výsledcích nejvíce překvapilo?

Pozitivně mě překvapilo, že tématem investování se zabývá čím dál tím víc mladších žen ve věku mezi 20 až 30 lety. Myslím, že stejnou generaci před 10 až 15 lety tohle vůbec nezajímalo a spíš to nechávali na rodičích. Mezi ženami do 44 let vzrostl za posledních pět let podíl investorek o 10 %. Společnost se v poslední době více zaměřuje na finanční gramotnost, což se začíná projevovat. Procento investujících žen je sice pořád nízké, ale bude se postupně zvyšovat s tím, jak si ženy budou víc a víc uvědomovat, že je potřeba se o své peníze starat. Z průzkumu nám vyplynulo, že aktivně nebo pasivně se o investování zajímá téměř 50 procent žen, přičemž každá šestá investuje. Pro srovnání, z mužů investuje každý čtvrtý.

A hlavním důvodem, proč řada žen vůbec neinvestuje, jsou zmíněné nižší příjmy?

Ano, mají nižší příjmy, a tudíž i nižší úspory. V průzkumu jsme zjistili, že 29 % žen nemá žádné úspory, 34 % žen má uspořeno do 50 tisíc. Pokud mají nižší úspory, tak preferují likviditu, chtějí mít rezervu, kterou budou moci v případě potřeby použít. Některé ženy se investování bojí nebo mají pocit, že muž to zvládne lépe, tak to nechávají raději na něm. Předsudky, že investování je doménou mužů, jsou v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.

A ženy, které hledají investiční možnosti? Co je nejčastěji motivuje?

Nejvíc asi snaha se zajistit na stáří (62 %). Asi 44 % motivovala k investování vysoká inflace. U mužů jsou motivy hodně podobné.

V úvodu jste zmínila, že se liší způsob, jakým ženy a muži dosahují svých investičních cílů. V čem vidíte největší rozdíl?

Nedá se to úplně paušalizovat, protože chování každého z nás je specifické, bez ohledu na pohlaví. A vždy závisí také na osobnostním charakteru a individuálních preferencích. Obecně se ale dá říct, že ženy jsou konzervativnější. Mají jiné investiční cíle, jinou toleranci vůči riziku a z toho vyplývají i jiné způsoby investování. Preferují spíše dlouhodobé, stabilnější a bezpečnější investice. Vyhýbají se volatilitě, kterou přináší riziková aktiva.

Muži jsou naopak dravější, více orientováni na generování zisku. Často se snaží porazit trh.

Mají vyšší toleranci k riziku a z toho vyplývá i jiný investiční styl v tom smyslu, že třeba obchodují častěji, napřímo a mají vyšší podíl transakcí. To je někdy kontraproduktivní, protože to zvyšuje transakční náklady a neznamená to, že když mají vyšší obrátkovost portfolia, že mají i vyšší výnos. Ženy vynikají v tom, že jsou rozvážnější. Často preferují nepřímé investice – třeba investování prostřednictvím fondů, více diverzifikují a tíhnou k pravidelnému investování. A co je důležité, jsou mnohem ochotnější než muži nechat si poradit od profesionálů. To vlastně vyplývá i z míry sebevědomí.

Pouze 9 % žen si věří

Investiční sebevědomí žen je v porovnání s muži nižší?

Ženy jsou na tom v tomto směru opravdu hůř, což souvisí i s předsudky, že muži jsou v investování úspěšnější než ženy a že tomu víc rozumí. Ne vždy je to ale pravda. Sebedůvěra je v investování dost rozhodující a právě předsudky, že investování je spíš doménou mužů, ženám do určité míry škodí. Potvrdilo se nám to vlastně i v našem aktuálním průzkumu, kde téměř polovina žen (47 %) považuje své investiční znalosti za průměrné, 44 % je považuje dokonce za podprůměrné a jen 9 % žen považuje své znalosti za dostatečné. Naopak téměř třetina mužů (30 %) považuje své znalosti za dostatečné a polovina (50 %) je označila za průměrné.

Přílišná opatrnost může být ženám někdy na škodu. Myslím si ale, že to se dá těžko ovlivnit, protože je to dané mentalitou. Muži jsou, jak se říká, větší střelci. Na druhou stranu ženy to vyrovnávají tím, že investují pravidelně, dlouhodobě a kladou důraz na bezpečnost a stabilitu portfolia. Ve výsledku tak rozdíl mezi úspěšností mužů a žen není tak velký, jak si někteří, a často i ženy samy, mylně myslí.

Do čeho ženy nejčastěji investují?

Jak zaznělo, často preferují konzervativní produkty jako třeba spořicí účet. Nebo stavební spoření, což podle mě primárně souvisí s tím, že chtějí vytvořit rezervu pro děti. Hodně žen se zajímá o tematické investování, což opět vyplývá z jejich mentality. Zajímají je udržitelné investice, fondy, které se zabývají stářím, péčí o seniory. Tematickému investování mimochodem hodně napomohl covid. Celkem překvapující pak je, že čtvrtina žen investuje do komodit, nejčastěji do drahých kovů nebo třeba nakupují investiční kabelky. Pokud se ženy rozhodnou pro nějaké dynamičtější investice, jako jsou akcie, tak preferují investování prostřednictvím podílových fondů. Hodně dynamické investice jsou stále spíš doménou mužů. Je to dáno i tím, že muži mají vyšší příjmy, víc jim z nich zůstává, a tím pádem si dovolí i víc riskovat.

Jak často ženy investují a jaké částky?

Pokud ženy investují, tak pravidelně každý měsíc, což je naprosto v pořádku, protože to je to, co v dlouhodobém horizontu přináší úspěchy. Když se podíváte na výsledky vysokoobrátkových fondů, tak sice mívají v některých obdobích velmi vysoké zisky, ale umí udělat i velmi vysoké ztráty. V dlouhodobém horizontu je pak vidět, že tyto fondy trh nedokážou příliš překonat. Myšlenka levně koupit a draho prodat je sice fajn, ale většinou to dno nikdo nechytí, proto se víc vyplatí investovat pravidelně. Co se částky týče, tak nám vyšlo, že 60 % žen investuje nejčastěji do 20 tisíc ročně, což je v průměru o 30 tisíc méně než muži.

Proč je podle vás důležité, aby ženy investovaly a věnovaly se svým financím?

O své finanční prostředky by se měl starat každý, protože nikdy nevíme, jak se situace vyvine v dlouhodobém horizontu. Ženy by měly myslet i na variantu, že se mohou někdy ocitnout bez muže, bez rodiny a bez pomoci. Tady je potřeba do určité míry myslet i na sama na sebe.

Popup se zavře za 8s