E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Každé dvě minuty zemře žena v souvislosti s těhotenstvím či porodem

Napsáno pro Organon

V každé životní etapě existují zdravotní úskalí, kterými procházejí jen ženy. A ačkoliv tvoří polovinu populace, na výzkum a vývoj léčiv pro ně určených jdou pouhá 4 procenta prostředků. „Investice do ženského zdraví se přitom vyplatí nejenom společensky, ale i ekonomicky,“ říká Susi Fiedler, globální obchodní ředitelka firmy Organon.

Jakým zdravotním obtížím ženy v současné době nejčastěji čelí? A jak jim pomoci?

Nejpodstatnější je ženám naslouchat a respektovat jejich potřeby, otvírat témata, jež jsou často tabu, a hledat řešení, která ženám pomohou. Proto jsme založili Organon, jedinou farmaceutickou společnost s globální působností zaměřenou výhradně na ženské zdraví. V každé životní etapě existují zdravotní úskalí, kterými ženy procházejí a která je omezují. Začněme u neplánovaného těhotenství, s nímž se potýkají ženy na celém světě. Nejde zdaleka jen o méně rozvinuté země. Ce­lo­světově je téměř polovina všech těhotenství neplánovaných, v Evropě se jedná až o 35 procent. Dalším závažným problémem je endo­metrióza. Tou trpí až desetina žen v produktivním věku. Může mít dopad na jejich psychický stav, pracovní i partnerský život a také na plodnost. Tabu bývá mateřské zdraví, poporodní krvácení či hemoroidy, stejně jako problémy, jimiž trpí ženy v menopauze. Co se týče rizik spojených s mateřstvím, víme, že globálně každé dvě minuty zemře žena v souvislosti s těhotenstvím či porodem. A to je jen malý výčet zdravotních problémů, se kterými se setkávají výhradně ženy. Navíc u dalších onemocnění mohou mít ženy odlišné symptomy než muži nebo jinak reagovat na léčbu. Tyto skutečnosti jsou často opomíjeny i ve výzkumu a vývoji.

Máte pocit, že je problematika ženského zdraví podhodnocována i finančně? A mění se tahle si­tuace?

Ženy tvoří polovinu populace, ale na výzkum a vývoj léčiv určených pro ženy jdou pouhá čtyři procenta prostředků. Změny probíhají, ale stále je co zlepšovat. Už jen to, že vznikla společnost zaměřená výhradně na problematiku ženského zdraví, je velký krok vpřed. Naším prvotním závazkem je naslouchat ženám, přicházet se stále lepšími řešeními. Spolupracujeme s akademickým prostředím, s vládní administrativou, chceme, aby byl ženský hlas ve společnosti více slyšet. Zdůrazňujeme, že finance vynaložené na zlepšení ženského zdraví nejsou prostým společenským nákladem, ale dlouhodobou investicí. Jsou přínosem nejen pro danou ženu a její rodinu, ale znamenají ekonomický přínos pro celou společnost. Máme studie, které odhadují, že investujeme-li o 300 milionů dolarů více do výzkumu a vývoje v oblasti ženského zdraví, vrátí se následně až 13 miliard dolarů. Zdravé ženy, které mají možnost naplánovat si svůj rodinný život, dosahují vyššího vzdělání, více pracují, více vydělávají a ve finále zaplatí vyšší daně. A na to slyší i politici.

Foto: Organon

Susanne Fiedler

je obchodní ředitelkou společnosti Organon. Odpovídá za firemní obchodní strategii a naplnění vize „Každý den zdravější pro každou ženu na světě“. Do vedení Organonu přešla z mateřské společnosti Merck, známé také jako MSD, kde pracovala po dvě desetiletí v marketingu a prodeji. V poslední době řídila společnost pro Evropu a Kanadu. Má za sebou také vedení poboček v Austrálii, na Novém Zélandu a v Německu. Získala titul Ph.D. v oboru Business Administration and Marketing na Univerzitě Passau v Německu.

Máme za sebou Světový den antikoncepce, který připadá na 26. září. Co je podle vás jeho hlavním sdělením?

Rozhodnutí o tom, zda se vůbec stát matkou nebo kdy a kolik dětí mít, je nejdůležitější volbou v životě žen. Díky možnosti plánovat mohou toto rozhodnutí učinit zodpovědněji. Na světě jsou stovky milionů žen, které nemají přístup k moderním antikoncepčním metodám, a to by se mělo změnit. Společnost Organon přišla s projektem „Her Promise ­Access Initiative“, který se zaměřuje na snížení počtu neplánovaných těhotenství. Rádi bychom do roku 2030 předešli až 120 milionům neplánovaných těhotenství. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi po celém světě a pomáháme tak ve vzdělávání mladých dívek i žen obecně. V České republice jsme navázali spolupráci s organizací Loono, která se zaměřuje nejen na informovanost o různých možnostech moderních antikoncepčních metod, ale také na problematiku neplodnosti. V Česku došlo k velkému posunu, ale stále ještě je spousta práce před námi.

V evropském regionu výrazně vybočuje se svým přístupem k antikoncepci sousední Polsko. Jak náročná je tam situace žen? Má vaše společnost možnost pomáhat i jim?

Ano, situace žen v Polsku je obtížná. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které se zasazují za práva žen, jsou otevřenější diskusím o antikoncepci a plánovaném rodičovství než zástupci státní moci. Našli jsme partnery, se kterými sdílíme stejné cíle. Obecně hodně pomáhá, a to nehovořím jen o Polsku, když se podaří získat ambasadora problematiky ženského zdraví ve vládách či parlamentech v jednotlivých zemích. Často to bývají právě ženy. Samozřejmě je velice důležitá spolupráce s neziskovkami, bez nich by to prakticky nešlo, ale snažíme se jednat i s představiteli státu. Právě ti velmi často slyší na ekonomické benefity podpory ženského zdraví.

Jak jsou na tom ostatní země v Evropě?

Evropské parlamentní fórum pro sexuální a reprodukční práva (EPF) vydalo Antikoncepční atlas, ze kterého lze vyčíst, jaký je přístup k antikoncepci ve 46 evropských zemích. Je vidět, kde mají ženy snazší přístup k moderním metodám, jak je dosažitelné poradenství, jak srozumitelné a dostupné jsou informace v online prostředí. V některých zemích, například ve Francii nebo Velké Británii, hradí antikoncepci zdravotní pojišťovna. Někde je hrazena dívkám a mladým ženám do 25 let, někde ženám s velmi nízkými příjmy. Jsou dokonce země, kde je antikoncepce bez lékařského předpisu, i když jich není mnoho. V Atlasu je jednotlivým zemím přidělen procentuální rating. Nejvyšší rating má Británie, a to 96,9 procenta, nejnižší Polsko – 33,5 procenta. Česká republika je zatím na 51,7 procenta. Atlas ukazuje hlavně přístup státu k antikoncepci. Nicméně i v těch nejvstřícnějších zemích je stále kam se posouvat. Neplánovaná těhotenství, těhotenství v nízkém věku a další problémy se vyskytují všude. Dobrá legislativa je důležitý krok, ještě důležitější ale je, jak to funguje v praxi.

Těžko přijde doba, kdy budou veškerá těhotenství plánovaná. Jaké podmínky ženy potřebují od systému zdravotní péče, aby byla míra neplánovaných těhotenství co nejnižší?

Velice důležité je poradenství. Antikoncepční metody mohou být velmi individuální. Ne každá antikoncepce je vhodná pro každého. Záleží na zdravotním stavu, věku, životním stylu. Faktorů je hodně a je důležité, aby ženy měly přístup k informacím, lepší vzdělání v této problematice. Víme, že zhruba 250 milionů žen na světě se brání neplánovanému otěhotnění, ale dvě třetiny z nich nepoužívají moderní antikoncepční metody. A mnoho z těch zbývajících při používání antikoncepce chybuje nebo nezvolí vhodnou metodu. Potřebujeme spolupracovat napříč celou společností, aby se situace zlepšila nejen v informovanosti, ale také ve vývoji nových a lepších metod antikoncepce.

A jak je na tom vývoj nových antikoncepčních metod?

Mnoho požadavků je na vývoj nehormonální antikoncepce. Dnešní mladá generace má k užívání hormonů negativnější přístup než generace předešlá. Takové možnosti už máme, ale výzkum jde dál, je třeba hledat stále lepší metody a prostředky nezatěžující ženský organismus. Urči­tě je potřeba pracovat na vhodné antikoncepci pro mladé dívky, která by byla dlouhodobá a zároveň reverzibilní tak, aby nebylo potřeba na ni každodenně myslet, ale zároveň dávala po vysazení možnost normálně otěhotnět.

Co můžete změnit a zlepšit vy osobně z pozice šéfky farmaceutické společnosti, která se specializuje na ženské zdraví?

Snažím se otvírat témata ženského zdraví, podporovat jednotlivé země a společnosti k vyšším investicím do této oblasti. Jsem přesvědčená, že podporou ženského zdraví zlepšíme postavení žen ve společnosti a možnost jejich růstu. Když porostou ženy, poroste i společnost jako taková.

Popup se zavře za 8s