E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Jak si vytvořit nový návyk?

19. únor 2024

Sociální sítě nám bez ustání říkají, že bychom měli být lepší. Ukazují nám, jak bychom měli vypadat, jak bychom se měli cítit a co bychom měli dělat. Každý den se k nám dostane alespoň jeden „life hack“, díky kterému se naučíme, jak rychle a snadno lépe žít.

Foto: Archiv WeCare

Existují však obecná pravidla, obecný rámec, který popisuje, co se děje v našem mozku při vytváření nové smyčky, jež se zautomatizuje a stane se součástí života. Naučení se novému návyku funguje na principu tří základních a vzájemně propojených kroků: spouštěč, rutina a odměna.

Spouštěč je událost, motivace nebo situace, která aktivuje mozek a spouští potřebu, vykonat konkrétní činnost / aktivitu. Nejprve je tedy potřeba identifikovat vhodný spouštěč, který nás motivuje k akci.

Rutina je pak samotný návyk, rituál, činnost nebo chování, kterým na spouštěč reagujeme. Cílem je, aby se při dostatečném opakování jednalo o zcela automatickou reakci. Může to být pravidelný pitní režim, zdravější stravování, prevence v podobě doplňků stravy, cvičení nebo třeba běhaní.

Foto: Archiv WeCare

Odměna je zásadním koncem návykové smyčky. Je to potvrzení, že věci, které děláme, mají smysl. Je to výsledek, pochvala, uspokojení, uvědomění si, jak a proč jsou naše činy pozitivním přínosem. Určete si proto odměnu, kterou si dopřejete po úspěšném zvládnutí rutiny. Bez dostatečné motivace je těžké udržet nový návyk dlouhodobě. Motivaci můžete najít „venku“ z pozitivní zpětné vazby od ostatních nebo materiální odměny, ale také ve svých vlastních emocích a hodnotách. Soustřeďte se na to, jak nový návyk přispívá k vašemu osobnímu růstu, zdraví a štěstí.

Výsledky nového návyku mohou být viditelné hned od začátku nebo se mohou projevit až postupem času. Sledujte svůj pokrok a oslavujte úspěchy, kterých jste dosáhli. Tímto způsobem upevníte svou motivaci a zajistíte, že váš nový návyk bude trvalou součástí vašeho každodenního blahobytu.

Popup se zavře za 8s