E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

All About Love? Gender, péče a láska jako nástroje sociální spravedlnosti

25. prosinec 2023

Již od útlého věku jsme společností i rodinou socializovaní k představě, že láska je individuální pocit, nad kterým nemáme kontrolu. Je mystický, náhodný, a co víc, do jisté míry nás zbavuje odpovědnosti za naše činy. Ve válce a lásce je vše dovoleno. Ale na lásku je také možné nahlížet úplně jinak. Průkopnická kniha od známé feministické autorky bell hooks All About Love: New Visions předkládá možnosti, jak lásku vnímat kolektivně a emancipačně.

bell hooks se ve své knize All About Love vymezuje vůči představě, že láska a týrání spolu mohou existovat.Foto: Gabriela Knížková / Midjourney

Naše společnost často vnímá lásku jako čistě „ženské téma“. Důvodem je mimo jiné i to, že během historie byly ženy systematicky vylučovány z různých struktur veřejného života (např. vzdělávání, politiky, pozic moci, nebyly ekonomicky soběstačné a podobně) právě na základě argumentu, že jsou příliš emocionální, křehké a naivní na to, aby rozhodovaly o politických záležitostech nebo studovaly na univerzitách. Naopak mužům byla přisuzována racionalita a proaktivnost.

Toto binární chápání se ale promítá i do vnímání lásky, která je pak paradoxně ve veřejném prostoru definována muži. Důsledkem je pak například opomíjení genderových aspektů lásky nebo skutečnost, že když mluví o lásce ženy, je toto téma bagatelizováno. Navíc se automaticky předpokládá, že jediný druh lásky je ten heteronormativní. Žena tak údajně v životě touží jen po mužské lásce a validaci.

Často navíc chápeme lásku na individuální rovině. Mylně se domníváme, že se jedná o čistě osobní pocit, v jehož prožívání nehraje roli společnost, genderové stereotypy nebo heteronormativní vnímání vztahů. Nejen tyto škodlivé předpoklady o lásce a vztahovosti vyvrací kniha bell hooks All About Love. Snaha pochopit a možná předefinovat koncept a „dělání“ lásky může podle ní být nejen intelektuálním úkonem, ale v důsledku i hybatelem společenských změn.

Aktuální číslo

  • Kulturní války režisérky Barbary Herz
  • Může být matka dobrý „vědec“?
  • Jak vychovat odolné děti
  • Rodičovská půl na půl 
Popup se zavře za 8s
Prémiový článek

Podpořte naši redakci a získejte přístup ke všem prémiovým článkům a řadu dalších výhod!

Podpořte naši redakci a získejte přístup ke všem prémiovým článkům a řadu dalších výhod!