E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Trvalé bydliště v pronájmu - je možné tuto možnost omezit smlouvou?

08. srpen 2022

Pro mnoho majitelů bytů bývá ohlášení trvalého bydliště nájemníkem velkým strašákem. Proto se často uchylují k zákazu zřízení trvalého bydliště nájemce přímo ve smlouvě. Je takovéto ustanovení ale vůbec právně akceptovatelné?

Foto: Zdroj: freepik.com

Proč je trvalé bydliště v pronajatém bytě důležité?

Mít v bytě zřízené trvalé bydliště je praktické hned z několika důvodů:

  • komunikace s místními úřady (např. umožňuje volby v okrsku, v němž osoba žije)
  • nárok na příhlášení dětí do škol a školek v blízkosti domova
  • přihlášení k obvodnímu lékaři
  • nárok na získání sociálních dávek a příspěvků na bydlení
  • možnost parkování v modrých zónách ve velkých městech

 Pozor! Občan České republiky či cizinec s povolením k trvalému pobytu může mít v rámci ČR pouze jedno trvalé bydliště.

Nezřídka teda častá nevůle majitelů s ohlašováním trvalého bydliště v bytech k pronájmu zájemcům komplikuje hledání bydlení.

Může teda majitel pronajímané nemovitosti převod trvalého bydliště zakázat?

Jednoduše nemůže. Pronajímatelé se často domnívají, že mohou zápisu trvalého pobytu zabránit, případně že jej mohou svévolně kdykoliv zrušit. Nájemce s platnou nájemní smlouvou však svolení od majitele bytu nepotřebuje a může si tak svoje trvalé bydliště převést. České úřady mají dokonce povinnost žádosti o převod vyhovět i v případě, že smlouva obsahuje ustanovení o nesouhlasu majitele bytu s tímto převodem.

Je nějaký rozdíl, pokud bydlíte v podnájmu?

Pokud bydlíte ve spolubydlení nebo v družstevním bytě, máte zřejmě smlouvu podnájemní. Narozdíl od nájmu, v podnájmu budete souhlas majitele bytu se zřízením trvalého pobytu potřebovat.

Pokud majitel souhlasí, je nutné s sebou na úřad vzít podnájemní smlouvu a úředně ověřené písemné potvrzení majitele bytu o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého bydliště. Případně stačí, že s vámi majitel zajde na úřad, a svůj souhlas potvrdí ústně.

Pokud vlastníte byt, který pronajímáte a chcete si být jisti, že ve smlouvě máte jen platné ustanovení, můžete použít vzor podnájemní smlouvy.

Popup se zavře za 8s