Heroine do schránkyPředplatit časopis 
Předplatné časopisu

Femicida

Zabití či vražda ženy jednoduše proto, že je to žena. Může to být skutečně čistě jen proto – např. v kulturách, ve kterých si rodiče mohou dovolit vychovávat jen jedno dítě, chtějí syna a narodí se jim holčička. V jiných kulturách je žena považována za plně podřízenou muži a když se nějakým způsobem vzepře tomuto postavení (např. odmítne domluvený sňatek), mohou ji zabít i její příbuzní, také kvůli zachování cti pro celou rodinu či klan. Femicida je ale v určité míře přítomna v každé kultuře, i u nás. Některé takové vraždy bývají dost hloupě nazývány "zločiny z vášně" – muž má pocit, že má na danou ženu, její pozornost či poslušnost právo a když se mu ona vzepře, může ji napadnout a zabít. Taková femicida může být vyvrcholením dlouhodobého stalkingu a odmítání cizího člověka, ale také v partnerském vztahu, jako finální moment domácího násilí. Odborníci upozorňují, že největší nebezpečí od partnera hrozí ženě, když se jej rozhodne opustit či krátce po rozchodu, kdy muž nesnese představu, že ztrácí, co vnímal jako svůj majetek. Samozřejmě, ne všechny případy, kdy muž zabije či zavraždí ženu, jsou femicidou. Nejde o to, že zemře žena. Ale zemře také proto, že je žena / očekává se od ní určité chování a role vzhledem k jejímu pohlaví.

Autor: Irena Buršová