E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Investorky jdou s věkem do většího rizika. Muži to mají naopak, říká průzkum

08. červen 2023
Spolupráce s Havel & Partners

Tradiční genderové stereotypy a nerovnosti v oblasti majetku postupně mizí. Ukazuje to aktuální průzkum projektu NextŽeny, podle kterého ženy-investorky čím dál častěji aktivně promlouvají do správy rodinného bohatství. A na rozdíl od mužů s přibývajícím věkem víc riskují.

Tradiční genderové stereotypy a nerovnosti v oblasti majetku postupně mizíFoto: Shutterstock

Že jsou ženy bohatší a úspěšnější a aktivněji se zapojují do správy rodinného bohatství, potvrdila studie projektu NextŽeny už minulý rok. Teď se projekt zaměřil víc na odlišnosti chování investorek a investorů při správě majetku a investic. Přesněji těch s nadprůměrnými příjmy.

Některé závěry z průzkumu pak šly proti genderovým očekáváním. Alespoň podle Jaroslava Havla z advokátní kanceláře Havel & Partners, která je společně s poradenskou firmou RSM CZ iniciátorem průzkumu projektu NextŽeny. Děje se tak především v posledních desítkách let, vlivem politických i socio-ekonomických událostí.

„Ještě celou éru kapitalismu 20. století se majetek udržoval především v rodinách a dědil se z otce na syna. Po krizi v roce 2008 se situace začala významně měnit. Došlo k demokratizaci bohatství,“ řekl na úvod prezentace průzkumu řídící partner advokátní kanceláře.

Po světové hospodářské krizi se podle Havla stala důležitá věc: majetek rodin se dostal do rukou třetím stranám. „Zatímco po krizi by se dal majetek fondů soukromých kapitálů počítat maximálně v desítkách milionů, dnes disponují kapitálem přes sto miliard korun,“ tvrdí Havel. S tím, že tento trend bude do budoucna sílit. Bohaté rodiny mají podle něj díky fondům diverzifikovanější majetek a postupně tak ustoupí tradiční generační předávání firem.

O průzkumu

V průzkumu odpovídali klienti a obchodní partneři advokátní kanceláře Havel & Partners a společnosti RSM Czech Republic. Zapojilo se do něj 348 lidí, z toho 143 žen (41 %) všech věkových skupin. Jde o bonitní skupinu klientů nejčastěji z řad majitelů či spolumajitelů firem či vrcholového a středního managementu a s majetkem dosahujícím až stovky milionů korun. Průzkum, sběr dat a jejich vyhodnocení provedla výzkumná agentura Ipsos. Dotazování proběhlo v květnu 2023.

Právě tato demokratizace bohatství nabourává i tradiční genderové dělení – přetrhla se linie předávání firem z otce na syna, ženy se dostávají víc „do hry“ i díky vyšší rozvodovosti a dědickým řízením.

Přestože tak aktuálními vlastníky nejbohatších rodinných firem v Česku jsou podle studie z 90 procent muži, transfer majetku při dědických řízeních jde ze 70 procent za ženami. To logicky postupně vede k jejich vyššímu podílu na majetku – z TOP 10 nejbohatších Čechů (podle časopisu Forbes) vlastní majetek z 31 procent ženy. Tím se dostáváme i k rozdílům v chování žen a mužů při správě majetku.

Hodnoty shodné, způsoby rozdílné

„Tradiční genderové stereotypy a nerovnosti v oblasti majetku postupně mizí. Víc než kdy jindy mají páry a rodiny tendenci přistupovat k finančním a majetkovým otázkám jako k partnerskému úkolu, v němž se oba partneři aktivně zapojují a často společně hledají nejlepší řešení pro rodinu,“ komentuje výsledky průzkumu David Neveselý z advokátní kanceláře Havel & Partners.

U mužů přesto podle výsledků stále převažuje větší sebevědomí a tendence přisuzovat si rozhodující slovo. Většina, přesně 70 % z nich, uvedla, že ve finále rozhodují právě oni. Ženy si přisoudily rozhodující slovo ve 45 % případů.

„Znalost finančních nástrojů, schopnost číst trh a porozumět rizikům a výnosům přispívají k sebejistotě žen. Pozorujeme u nich tak rovnocennou tendenci rozhodovat s větší jistotou a přehledem,” doplňuje řídící partnerka poradenské společnosti RSM CZ Monika Marečková.

U obou pohlaví platí, že hlavní motivací pro investování je především finanční stabilita a zajištění budoucnosti. Každá genderová skupina má ovšem trochu rozdílnou představu o zodpovědnosti v investování (shodně jí přikládají zásadní význam).

Většina mužů (68 procent) část prostředků investuje konzervativně, tedy do investic s nižším rizikem a výnosem a část do rizikovějších oblastí s vyšším výnosem. Ženy jsou v tomto směru opatrnější, s naznačeným vyváženým portfoliem jich není ani půlka a asi 40 procent investuje celé portfolio konzervativně.

Ženy také míň často mění svůj investiční profil při volatilitě, jsou disciplinovanější a investují v souladu se svými cíli. Zatímco muži mají tendenci přikládat větší váhu čisté výkonnosti a rozhodují o investicích na základě historických výsledků.

Potud průzkum kopíruje vesměs očekávatelné genderové zvyklosti. Co může překvapit, je odlišné chování mužů a žen s postupujícím věkem. „Ženy se s věkem víc osmělují a získávají jistotu, zatímco muži s věkem dávají větší důraz na menší riziko,“ popisuje Neveselý.

Konzervativní investování preferují nejčastěji ženy s majetkem ve výši pět až dvacet milionů Kč (46 %) a ve věku 35 až 44 let (47 %). Postupně s věkem se strategie mění a investorky starší 55 let (67 %) pak častěji své portfolio diverzifikují. U mužů je to přesně naopak. S věkem u nich klesá preference diverzifikovaného investování a přiklánějí se spíše ke konzervativním investicím.

Na nemovitostech panuje shoda

Pokud jde o oblasti investic, tak po vynechání bankovních produktů typu spořicích účtů, termínovaných vkladů či spoření na důchod převažují u obou pohlaví nemovitosti. Plných 85 % lidí je označila za oblast, které investičně věří. Aktuálně využívá nemovitost jako investici 75 % mužů a o 17procentních bodů méně žen. Do budoucna by se ale jejich počet měl zvýšit; třetina žen v průzkumu uvedla, že chce do nemovitostí investovat v budoucnu.

„Údaje ukazují, že se zmenšuje rozdíl mezi pohlavími v oblasti koupě nemovitostí k pronájmu, stále víc žen se stává pronajímatelkami a rozšiřuje svá portfolia nemovitostí,“ říká Emma Wheeler, Head of Women's Wealth ze společnosti UBS, která je mezinárodním partnerem projektu NextŽeny.

Muži pak víc upřednostňují akcie, ženy konzervativní investiční fondy. Ženy také míň ukládají aktiva do dluhopisů (29 % u žen vs. 39 % u mužů). Jiný pohled mají investoři a investorky i na kryptoměny. Ty vlastní aktuálně pětina investorů, ale ani ne desetina investorek. Podle výsledků průzkumu se navíc zdá, že v následujícím období tato čísla ani nijak výrazně neporostou. Do kryptoměn neplánuje investovat 84 % žen ani 71 % mužů.

Víc jak polovina investorů a investorek věří také technologiím, přičemž muži preferují tuto oblast častěji. Podobně je tomu i u inovací. Ženy naopak za perspektivní oblasti označují investice, pokud jsou v souladu s jejich hodnotami a vidí v nich společenský přínos. Ve srovnání s muži proto víc věří investicím do vzdělávání nebo udržitelnosti.

Ženy se rády poradí

Poradenských služeb v otázkách majetku a financí využívá v současnosti 45 % lidí. „Ženy oceňují odborné poradenství víc než muži. Stále častěji se tak na nás ty, které jsou úspěšné v podnikání, obracejí s potřebou plánovat a organizovat správu svého majetku a chytře investovat. S poradci řeší nejen investiční strategie a plány, ale zájem mají také o zprostředkování diskusí a realizace plánů nástupnictví,“ upozorňuje Marečková z RSM CZ.

Muži oproti ženám ale výrazně častěji řeší majetkové a finanční záležitosti i s obchodními partnery. Radu od nich žádá víc než třetina mužů (36 %), kteří ve financích nespoléhají pouze na sebe.

Pouze deset procent respondentů má stabilní tým poradců nebo vlastní family office, se kterými pravidelně diskutují majetkové a finanční záležitosti. „Ženy jsou v tomto ohledu výrazně otevřenější, rády pracují s několika oponentními názory, než vyberou tu nejvhodnější cestu, a vzhledem k tomu, že se vzorek týkal vysokopříjmových skupin, do budoucna bych očekávala vyšší procento lidí, kteří budou využívat stabilní tým poradců, či family office,“ míní Marečková.

Popup se zavře za 8s