E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Aby se na festivalech mohl každý cítit bezpečně. Desperados navázal spolupráci s organizací Konsent

10. červen 2024

K letním festivalům neodmyslitelně patří hudba, tanec a čas strávený s přáteli. Kromě zábavy se na nich ale lidé mohou setkávat i s různými druhy obtěžování. Desperados se spojuje s nevládní organizací Konsent a společně na několika letních festivalech vytvoří bezpečnější zóny.

Foto: Archiv Heineken

Obtěžování, nechtěné dotyky, neochota odejít i přes vyjádření nesouhlasu… Podobné chování by nemělo a nemusí být součástí festivalového ani nočního života! Desperados se ve spolupráci s organizací Konsent zavázalo proškolit personál Desperados zón na vybraných festivalech po České republice. Na Rock for People, Metronome festivalu nebo festivalu High Jump tak v letošní festivalové sezoně mohou návštěvníci a návštěvnice festivalů potkat tým, za kterým mohou přijít v případě, že zažijí něco nepříjemného.

„Festivaly jsou pro Desperados vždy vrcholem sezony. Víme, že pro naše zákazníky a zákaznice jde o prostor, kde mohou být sami sebou, a pro mnohé z nich představují vhodné prostředí k sebevyjádření. I z toho důvodu se chceme aktivně zasadit o to, abychom přispěli k vytváření bezpečného prostředí i na festivalech. Jsme moc rádi, že letošní sezonu zahájíme spolu s Konsentem. Věříme, že s pomocí jejich odborníků budeme schopni posunout bezpečnost na další úroveň,“ komentuje Markéta Jirků, brand manažerka Desperados.

Konsent, z. s.

Česká nevládní organizace, která se zabývá prevencí sexuálního násilí a obtěžování a zasazuje se o změnu přístupu k sexu a vztahům. Byla spoluzaložena roku 2016 Johannou Nejedlovou v reakci na výzkum organizace Amnesty International, který říkal, že více než polovina Čechů si myslí, že za znásilnění si oběť může sama. Konsent se věnuje především dlouhodobé prevenci sexuálního násilí pomocí vzdělávání a workshopů a zároveň usiluje o systémové změny, podílel se například na aktuální nápravě definice znásilnění v českém trestním zákoníku.

Personál mohou lidé na festivalu aktivně požádat o pomoc, proškolení zaměstnanci budou zároveň schopni proaktivně zasáhnout v momentě, kdy rozpoznají sexuální obtěžování. „Apel na souhlas a respekt šíříme dlouhodobě. Máme radost, že do toho Desperados jde s námi. Proškolený personál člověku pomůže vymyslet co nejlepší řešení situace a pomůže zajistit bezpečí,“ popisuje manažerka projektu #respektjesexy Markéta Brabcová z Konsentu.

Podniky, které netolerují obtěžování, jsou na vzestupu

V síti #respektjesexy je aktuálně zapojeno 18 podniků a festivalů v Česku, zapojit se v případě zájmu mohou i další. Personál těchto podniků je pravidelně školen – cílem je vědět, jak rozpoznat obtěžování a jak na něj reagovat. Správně proškolený personál ví nejen to, jak přistupovat k lidem, kteří se na ně obrátí o pomoc, ale i k těm, kteří dělají problémy. V podnicích je umístěno viditelné označení zapojení do sítě Respekt je sexy a výzva pro návštěvnictvo, kam se v případě potíží může obrátit.

„Festivaly a podniky zapojením do #respektjesexy sítě dávají jasně najevo, že se u nich obtěžování netoleruje. Když si obsluha nebo ostraha všimne, že se děje něco nepříjemného, nebojí se zasáhnout. Máme radost, že se hlásí další a další a že společně s Desperados můžeme tvořit bezpečnější prostředí i na velkých akcích, jako jsou letní festivaly,“ dodává Brabcová.

Edukace jako klíč k bezpečnějšímu prostředí

Kromě bezpečnějšího prostředí si Desperados ve spolupráci s Konsentem dává za cíl také o problematice respektujícího chování na festivalech edukovat veřejnost. Ve spolupráci obou subjektů proto vzniklo patero zásad bezpečného chování na festivalech – to bude součástí každé festivalové Desperados zóny a objeví se také na sociálních sítích.

„Jsme si vědomi, že vytváření bezpečnějšího prostředí na festivalech vyžaduje dlouhodobé a aktivní zapojení. Kromě proškolení personálu jsme proto již nyní připravili také soubor zásad bezpečného chování, které bychom rádi rozšířili mezi co nejvíce lidí. Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout toho, aby naši zákazníci věděli, že v podnicích a na místech, kde je Desperados k dostání, se nemusí bát o svou bezpečnost a vždy se mohou na kohokoli z personálu obrátit,“ doplňuje Jirků.

K bezpečnějšímu prostředí můžeme přispět všichni

  • Souhlas a respekt jsou základ

Chceš si s někým zatancovat? Líbat, objímat? Ověř, že máš souhlas! Nadšené kývnutí stačí úplně stejně jako výkřik „Jasně!“. Dbej taky na osobní prostor: ohleduplní můžeme být i v kotli.

  • Buď aktivní přihlížející

Dávej pozor na kamarádku, na bráchu i na ostatní v areálu. Zejména na ty, kdo mohou potřebovat pomoc. Pokud vidíš něco špatného, neváhej zasáhnout. Můžeš se zeptat „Jsi v pořádku?” nebo se vymezit „Není v pohodě s někým takhle mluvit, nechte toho.“. Když si netroufáš, požádej o pomoc kamarádku, někoho z ochranky nebo z Desperados týmu. Můžeš tak pomoct i mnoha dalším lidem.

  • Zjisti si předem, kam se obrátit o pomoc

Je lepší vědět předem, kde je ochranka, zdravotnické stany a podpůrné služby. Pro pomoc s obtěžováním přijď do Desperados zóny a oslov kohokoliv z týmu.

  • Incidenty nahlašuj

Pokud vidíš obtěžování, nevhodné chování, nebo dokonce násilí, neváhej to oznámit týmu festivalu nebo ochrance. Můžeš tím pomoct i někomu dalšímu.

  • Vnímej se

Pomáhat sobě i ostatním můžu, jen když jsem v pohodě. Vnímej svou hydrataci a únavu: nikdy není na škodu napít se vody a trochu si odfrknout! Jedině tak se můžeš postarat o vlastní bezpečnost. Pokud se ti něco nezdá nebo je ti něco nepříjemné, ze situace odejdi. Nikdy není blbý požádat o pomoc.

Popup se zavře za 8s