E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Diskomfort

Co je to diskomfort

Nepříjemné pocity; tělesná, duševní, emoční či sociální nepohoda. Mohlo by se zdát, že je zbytečné přivádět do českého jazyka další cizí slova. Když ale použijeme české synonymum nepohodlný, představíme si spíš křeslo, než že někdo zažívá nepříjemné pocity, nebo „nepohodlného svědka“.

Diskomfort může člověk vnímat vědomě i podvědomě, v reakci na něco otevřeného (verbální projev druhého, např. výsměšný komentář) či mimoběžného (neverbální projev, např. ironický tón hlasu, ohrožující řeč těla). Diskomfort může působit fyzické prostředí (hlad, žízeň, teplota v místnosti, dotyk materiálu, zvuky) či projevy a atmosféra, kterou vytvářejí ostatní lidé v okolí.

Proč je to důležité

konsent, stanovování hranic, duševní pohoda, sexuální obtěžování a násilí

Související pojmy

konsent, hranice, boundaries, důstojnost, duševní zdraví, duševní pohoda, kvalita života, dennodenní prožitek, sexuální obtěžování, sexuální násilí, nátlak

Popup se zavře za 8s