E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

HP propojuje nejnovější technologie a ochranu přírody

03. červenec 2023

Prastaré řemeslo a umělá inteligence. Společnost HP se připojuje k projektu Včely na střechách, jehož cílem je rozvoj včelstev a zpřístupnění života včel veřejnosti.

Foto: Martin Mol

Společnost HP se netají tím, že jedním z jejich dlouhodobých cílů je stát se nejudržitelnější technologickou společností na světě. V rámci programu HP Amplify Impact tak podniká řadu ekologických aktivit a míří ke stále větší udržitelnosti. Jejím cílem je zvyšovat pozitivní dopad IT světa a jeho odpovědnost vůči planetě, lidem i komunitám. Kromě postupného snižování emisí skleníkových plynů, používání elektřiny z obnovitelných zdrojů či cirkulování produktů a jejich balení se HP zaměřuje i na lokální aktivity a projekty.

Foto: Martin Mol

Novým a poměrně revolučním projektem programu HP Amplify Impact je propojení s iniciativou týmu Včely na střechách, jejichž členy jsou Pavel Mach, Zuzana Hrdinová a Jindřiška Hinge. Cílem tohoto projektu je podpořit a rozšířit včelařství v městských oblastech. Aktuálně už společnost HP a její partneři umístili na střechy svých budov či do jejich těsné blízkosti 6 včelích úlů, které jsou na dálku monitorovány. Zakladatelem celého projektu Včely na střechách je Pavel Mach, majitel IT firmy a vášnivý včelař. ProBee vytvořil tak, aby mohl zjednodušit a zefektivnit všechny aktivity včelařů, od těch začínajících až po ty nejzkušenější. Systém na dálku kontroluje teplotu ve včelstvech, zvukové projevy včelstev, hmotnost a otřesy úlů, nebo i počasí a teplotu v jejich okolí. Včelař tak i bez osobní návštěvy ví o všem, co by mohlo jeho včelstvo ohrozit a může potom volit adekvátní a včasný způsob zásahu.

Foto: Fotobanka

Získaná data ale kromě monitoringu aktuální situace slouží i dál. Při jejich zpracování a analýze je využívána umělá inteligence a je tak možné vyhodnocovat situaci jak v úlu samotném, tak v jeho okolí. V kombinaci například s laboratorními testy kvality pylu, včelího vosku či vyprodukovaného medu, je možné získávat informace o dopadech uhlíkové stopy budovy, znečištění ovzduší, či přínosu včel pro okolí. Zapojení do projektu tedy neznamená pouze zpřístupnění starého řemesla širšímu spektru lidí, ale také podporu biodiverzity ve městech a udržitelného výzkumu v křehkém včelím ekosystému. Neodmyslitelným benefitem celé iniciativy jsou pak samozřejmě i medové balíčky, které mohou posloužit jako skvělý dárek pro zaměstnance či partnery.

Včely na střechách nejsou první takovou lokální aktivitou programu HP Amplify Impact. Oblíbeným se stal například také projekt Sázení stromů, který původně začal jako čistě dobrovolnická činnost zaměstnanců HP. Na podzim 2022 pod záštitou HP proběhla první oficiální společná akce v Nedvězí u Říčan. Se zapojením partnerů bylo vysázeno 58 keřů a stromů, přičemž šlo o osázení pásu o délce přibližně 480 metrů.

Díky úspěchu podzimního sázení následovalo to další hned v dubnu letošního roku a HP plánuje v tomto i dalších partnerských projektech nadále pokračovat.

Popup se zavře za 8s