E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Esej


Esej je publicistický žánr, který pracuje s ověřenými, podloženými informacemi a opírá se o odborná fakta, ale zároveň si esej žádá názor autora. Esej známe převážně ve třech formách. 

  • Anglosaská esej je kratší a jde zde převážně o úvahu. 
  • Francouzská esej je delšího rozsahu a velmi odborná. 
  • Česká esej zpravidla pojednává o aktuálních společenských tématech, kulturní nebo filozofické problematice.

Všechny eseje mají společný zdroj, který je nutné uvést, pokud kopírujeme citace z načtených materiálů.

Popup se zavře za 8s