E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Radka Dudová

Docentka sociologie. Je expertkou v oblasti sociologie genderu, rodiny a sociálních nerovností. Věnuje se výzkumům na téma rodičovství, péče o děti a o seniory, postavení žen a starších osob na pracovním trhu a reprodučních práv žen. Pracovala jako postdoktorandka v Department of Political Science na univerzitě v Leidenu v Nizozemí. Studovala sociologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a na Université Paris V. René Descartes. V současné době pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR a vyučuje na katedře sociologie na FF UK.
Popup se zavře za 8s