E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Vyhledávání:

Maja Staśko

Novinářka, scenáristka, aktivistka. Spoluautorka knihy „Znásilnění je přeci kompliment. Co je kultura znásilnění?“. Denně podporuje přeživší domácího a sexuálního násilí.

Psycholožka Marcela Poláčková

Marcela Poláčková

Marcela Poláčková je psycholožka, specializuje se na sexuální výchovu a prevenci sexualizovaného násilí. Je spoluautorkou knihy o sexuální výchově Děti to chtěj vědět taky: o respektujících vztazích a sexuálním zdraví (2022), kterou vydala nevládní organizace Konsent, se kterou dlouhodobě spolupracuje na vzdělávacích programech. Věnovala se výzkumu přístupu policie k ženám, které nahlásily znásilnění na Policii ČR. Následně na Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR spolupracovala na tvorbě školení zaměřeného na podporu citlivého přístupu policie a na prevenci sekundární viktimizace lidí se zkušeností se sexualizovaným násilím.

Popup se zavře za 8s