E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Anežka Bartlová

Vystudovala Dějiny umění na FF UK, Teorii a dějiny umění na UMPRUM a doktorské studium Teorie a dějiny současného umění na AVU. V současné době působí jako šéfredaktorka Artalk.info. Zabývá se kritikou umění, kulturními institucemi, pamětí a jejich projevy ve veřejném prostoru. V roce 2014 získala Cenu Věry Jirousové pro mladé kritiky umění.
Popup se zavře za 8s