E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Andrea Slováková

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK. Studovala dokumentární tvorbu na FAMU a strategický management na Cambridge Business School. Působila ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, jako ředitelka Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze.
Popup se zavře za 8s