Kateřina Kudláčová

Kateřina Kudláčová

Kateřina Kudláčová vystudovala Teorii a dějiny výtvarných umění v Olomouci a Atelier audiovize na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od konce studií pracuje jako kulturní publicistka, zajímá se o průniky ekologie s uměním.

Celkem: 1 článek

přečtěte si také moje další články