E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Zuzana Štefková

Kurátorka, kritička a historička umění. Získala doktorát v oboru dějin umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy s dizertací na téma genderové aspekty tělesnosti v českém současném umění. Působí na Ústavu pro dějiny umění FF Univerzity Karlovy a na Katedře dějin umění a estetiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Mimo jiné přednášela na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, na Angloamerické univerzitě v Praze a na CIEE (Council on International Educational Exchange). Je kurátorkou galerie Artwall a spoluzakladatelkou c2c Kruhu kurátorů a kritiků. Zabývá se politickými, genderovými a menšinovými otázkami v umění a uměním ve veřejném prostoru.
Popup se zavře za 8s