Ondřej Trhoň

Ondřej Trhoň

Na FSV UK vystudoval žurnalistiku, na FF UK Studia nových médií. Dlouhodobě spolupracuje mj. s Radiem Wave, filmovým měsíčníkem Cinepur, A2, Revue Prostor a dalšími médii. Podílí se na vývoji a marketingu videoher ve studiu Charles Games.

Celkem: 3 články

přečtěte si také moje další články