E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Nina Fárová

Nina Fárová má doktorát z antropologie a pracuje jako výzkumnice v Národním kontaktním centru – gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR. Učí také na Katedře sociologie Univerzity Hradec Králové. Nedávno získala Fulbrightovo stipendium a na San Francisco State University se věnovala výzkumu genderové dimenze chytrých technologií. Je fanynkou českých minipivovarů a největší radost jí dělá její partner a francouzská buldočka Tuffy.
Popup se zavře za 8s