E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Iñigo Hernandez-Arenaz

Iñigo Hernandez-Arenaz je odborný asistent na katedře podnikové ekonomiky a tajemník laboratoře rozhodovací vědy při univerzitě Baleárských ostrovů ve Španělsku. Zajímá se také o aplikovanou mikroekonomiku.
Popup se zavře za 8s